Geen bijkomende besmettingen in gemeentelijke basisschool Bekkevoort

Gepubliceerd op maandag 13 december 2021 12.02 u.
Naar aanleiding van een omikronbesmetting in één klas van de gemeentelijke basisschool De Verre Kijker in Bekkevoort zijn op zondag 12 december 2021 de leerlingen en de leerkracht van deze klas getest. Hierbij zijn geen bijkomende coronabesmettingen vastgesteld.

Deze klas blijft wel, volgens de richtlijnen van het CLB, in verlengde quarantaine tot en met 20 december 2021. De negatief geteste kinderen zullen op vrijdag 17 december 2021 een tweede keer getest worden.

Geen extra maatregelen voor andere klassen

Voor de andere klassen zijn er geen bijkomende maatregelen. Het gemeentebestuur en de schooldirectie hanteren hiervoor de geldende richtlijnen van het departement onderwijs waarbij er sprake is van quarantaine en een overschakeling naar afstandsonderwijs vanaf twee positieve leerlingen binnen een periode van 7 dagen. 

Samen tegen corona

Het gemeentebestuur en de schooldirectie raden aan om zeer waakzaam te blijven voor symptomen bij de ouders en de kinderen in het gezin. Als er iemand binnen het gezin symptomen krijgt, contacteer dan zo snel mogelijk de huisarts.
Het gemeentebestuur en de schooldirectie vragen uitdrukkelijk om zieke kinderen niet naar school te laten gaan.

Alle ouders van leerlingen in de gemeenteschool ontvangen ook deze informatie via de communicatiekanalen van de school.