Frituuroliën en -vetten

Laat je gebruikte frituuroliën en –vetten niet rondspoken!

Er zijn twee goede redenen om je gebruikte frituurolie, fondueolie of je gebruikte frituurvet op een correcte manier in te zamelen: ten eerste zijn deze afvalstoffen erg belastend voor het milieu en ten tweede kunnen ze nuttig gerecycleerd worden.Toch wordt een groot deel van de gebruikte frituuroliën of -vetten niet op een correcte manier ingezameld. De olie of het vet verdwijnt in de gootsteen, toilet, tuin of riool, of komt tussen het restafval terecht. Daardoor spoken er nog heel wat gebruikte frituuroliën en -vetten rond in ons milieu. Ze kunnen veel schade berokkenen, zoals verstopte afvoerbuizen en leidingen. Dat kan op zijn beurt leiden tot lekken of zelfs overstromingen, maar ook tot bodemvervuiling en vervuiling van het oppervlakte- en dieptewater.

Goed genoeg voor een tweede leven
Alle gebruikte frituuroliën en –vetten die correct worden ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig worden gerecycleerd en hergebruikt. Zo wordt het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel. De rest wordt gebruikt voor energieopwekking en verwerkt in producten als pershout, plastic, industriële zepen, smeermiddelen … De verwerking van gebruikte frituurolie, fondueolie of gebruikt frituurvet in dierenvoeding is door de Europese wet verboden omwille van de voedselveiligheid. Breng dus altijd je gebruikte frituurvetten of –oliën naar het containerpark.

Voor meer informatie kan je terecht op www.valorfrit.be of bij EcoWerf op het gratis telefoonnummer 0800/97 0 97.