FOD Justitie waarschuwt voor illegale website strafregister

Gepubliceerd op vrijdag 15 november 2019 10.12 u.
FOD Justitie waarschuwt de burgers om geen uittreksels uit het strafregister te kopen via de illegale website www.strafregister.be.

Het Centraal Strafregister stelt vast dat sinds kort betalende aanvragen tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister, met machtiging van de burger, werden overgemaakt, alsook aan de gemeentebesturen, door info@strafregister.be.
De website www.strafregister.be - die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven - is echter illegaal en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake.

FOD Justitie stelt momenteel alles in het werk om aan deze praktijk zo spoedig mogelijk een einde te stellen.

Aanvragen bij dienst burger- en welzijnszaken

Vraag je uittreksel uit het strafregister aan bij de gemeentelijke dienst burger- en welzijnszaken (013/46 0 64, burgerzaken@bekkevoort.be). Dit kan ook online. De dienst zal jou verwittigen wanneer jij je attest kan komen afhalen op het gemeentehuis.

De kostprijs is € 5. Indien werkgerelateerd is het gratis.