FAQ tijdelijk noodopvangcentrum

Rode Kruis-Vlaanderen opent van 6 januari tot 13 februari 2020 een tijdelijk noodopvangcentrum voor 112 asielzoekers in jeugdverblijf Zozimus langs de Witteweg.

Lees er meer over in dit nieuwsbericht

Overzicht veelgestelde vragen (FAQ) tijdelijk noodopvangcentrum

Wat houdt deze noodopvang in?

Het betreft hier humanitaire noodopvang. De bewoners van het noodopvangkamp ontvangen de meest elementaire zorgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, de nodige veiligheid en een minimum aan comfort. Verder wordt eerste hulp bij medische problemen verleend, een beperkt aanbod aan activiteiten georganiseerd en beantwoorden ze de eerste vragen van de bewoners. Het tijdelijke noodopvangcentrum is een open centrum zijn. Dit betekent dat bewoners er, gecontroleerd, in en uit kunnen lopen tussen 6 en 24 uur. Van 24 uur tot 6 uur is het centrum gesloten. In het centrum zullen activiteiten en vorming voor de bewoners worden georganiseerd.

Waar kan ik terecht met vragen of bezorgdheden over het noodopvangcentrum?

Met je vragen en bezorgheden over het tijdelijk noodopvangcentrum kan je altijd terecht bij het Rode Kruis op het nummer 0475/94 15 15 (24/7 bereikbaar).

Ook kan je terecht bij de gemeente (013/46 05 60, info@bekkevoort.be).

Op vrijdag 3 januari 2020 vond er een infomarkt plaats in het gemeentehuis. Tussen 15u en 18u konden alle geïnteresseerde inwoners vrijblijvend met hun vragen terecht bij het Rode Kruis, het gemeentebestuur, het OCMW, de politie en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Is er een soort van overkoepelende opvolging?

Er is een stuurgroep opgestart. Via deze stuurgroep staan alle betrokken partijen (het Rode Kruis, het gemeentebestuur, de politie en het Agentschap Integratie en Inburgering) intensief met elkaar in contact, wordt er expertise uitgewisseld en worden alle aspecten van het tijdelijk noodopvangcentrum nauw opgevolgd.

Is het zeker dat de asielzoekers terug zullen vertrekken op 13 februari 2020?

Ja, dit staat vast. Het contract dat Rode Kruis Vlaanderen heeft met het verblijfcentrum loopt tot 13 februari 2020. 

Is er een een huishoudelijk reglement?

Er wordt van de bewoners van het centrum een duidelijk engagement gevraagd: zo worden zij mee ingeschakeld om het centrum te onderhouden en er is ook een huishoudelijk reglement dat de regels van het samenleven in het centrum, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt.

Is er een medische screening?

Asielzoekers worden bij hun registratie in Brussel medisch gescreend. Alle maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden strikt opgevolgd.

Waar zullen de kinderen naar school gaan?

Gezien de korte verblijfperiode in Bekkevoort zullen de kinderen niet naar school gaan, maar zal er in het centrum zelf een basisprogramma voor de kinderen aangeboden worden.

Mogen de bewoners van het centrum werken?

Nee, gezien zij nog maar erg kort in het lang zullen zijn, verbiedt de wet hen om te werken.

In dit overzichtsdocument “Traject asielzoeker – vluchteling – subsidiair beschermde” vind je de procedure en belangrijkste rechten van asielzoeker tot vluchteling of subsidiair beschermde.

Meer informatie, specifiek over asielzoekers vindt u via onderstaande link van het Agentschap Integratie en Inburgering: https://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/sociaal-medisch/materiele-opvang/verzoekers-om-internationale-bescherming-en-afgewezen-verzoekers-om-internationale-bescherming

Ik wil graag “iets” doen voor het centrum. Kan dit?

Ja, dit kan. Voor vrijwilligerswerk binnen het centrum neem je contact op met centrumdirecteur Veerle Rumen: veerle.rumen@rodekruis.be.

Kleding en speelgoed kan je niet doneren aan het centrum, maar wel via de gebruikelijke wegen: