Erkenning droogte van 2020 als ramp

Gepubliceerd op maandag 5 juli 2021 13.41 u.
De Vlaamse Regering heeft de ernstige droogte tussen 15 maart 2020 en 15 september 2020 als ramp erkend. Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft, zoals landbouwers met teeltschade.

Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.

Voorwaarden tegemoetkoming

Aanvraag indienen bij Vlaams Rampenfonds

Een aanvraag indienen kan tot 31 oktober 2021.

De schadelijders dienen hun aanvragen bij voorkeur ingediend via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien je als schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kan je de aanvraagformulieren downloaden op de website van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren bezorg je aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzend je naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Een aanvraag indienen kan tot 31 oktober 2021.

Info

Vlaams Rampenfonds, 02/553 50 10, rampenfonds@vlaanderen.be