Uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden')