Eerste grensoverschrijdende samenwerking EcoWerf - Limburg.net

Gepubliceerd op maandag 13 november 2023 10.25 u.
Afvalintercommunales Limburg.net en EcoWerf starten in het late voorjaar van 2024 een eerste samenwerking op rond het gebruik van de recyclageparken van Limburg.net.Ten laatste vanaf 1 januari 2025 krijgen inwoners van Bekkevoort toegang tot het Limburg.net park in Diest.

Goed nabuurschap zorgt voor meer comfort voor burgers

Het recyclagepark in Geetbets, uitgebaat door EcoWerf, sluit in het voorjaar van 2024 de deuren. Inwoners zijn welkom in de andere EcoWerf-parken met een DifTar-gewichtssysteem in Oost-Brabant, zoals dat van Kortenaken. Maar gezien de ligging van Geetbets, is het park van Nieuwerkerken gelegen in Limburg voor heel wat mensen veel dichterbij. De gemeente Geetbets is tevreden dat ze in samenwerking met de gemeente Kortenaken eindelijk gebruik kunnen maken van een groot, vernieuwd en modern Diftar-park. Zo betalen hun inwoners nog enkel voor wat ze aanbieden en kan de gemeente Geetbets samen de kosten voor afval eerlijker verdelen en minder hard laten stijgen. De unieke samenwerking met Limburg.net over de provinciegrens heen, is voor hun inwoners zeker en vast ook een troef en zorgt dan weer voor een kortere verplaatsing en extra gebruiksgemak.

Ook voor de inwoners voor Bekkevoort wordt een zelfde samenwerking tussen EcoWerf en Limburg.net uitgewerkt. Zij kunnen ten laatste vanaf 1 januari 2025, naast de EcoWerf-recyclageparken, ook terecht op het Limburg.net-park in Diest. Het lokaal bestuur van Bekkevoort zorgt ervoor dat ook haar inwoners ten laatste begin 2025 gebruik kunnen maken van een uitgebreide dienstverlening op verschillende recyclageparken. Zo zullen de inwoners van Bekkevoort op 10 minuten rijden op een recyclagepark staan en dat binnen ruimere openingsuren.

Eensgezinde visie

Limburg.net en EcoWerf delen dezelfde visie over afval. Afval dat niet kan vermeden worden, willen ze op een efficiënte en gemakkelijke manier kunnen sorteren om het beter te recycleren. Gebruiksgemak voor de burger is daarin erg belangrijk. Daarom willen ze samen het mogelijk maken voor de inwoners van Geetbets en Bekkevoort om de Limburg.net parken vlak over de provinciegrens te gebruiken.

EcoWerf-voorwaarden in het Limburg.net park

Elke afvalintercommunale bepaalt zelf de voorwaarden die ze hanteren op de recyclageparken, zowel wat hoeveelheden afval als tarieven betreft, binnen het kader van het Vlaams beleid. Maar ook al maken de inwoners van Geetbets en Bekkevoort in de toekomst gebruik van een Limburg.net-park, de voorwaarden blijven die van EcoWerf. De huidige technologie maakt het mogelijk dat er verschillende boodschappen en info te zien is op de zuilen, afhankelijk van de intercommunale waar men toe behoort. De intercommunales kunnen dankzij de technologie eenvoudig samenwerken met behoud van hun eigen visie.

Samenwerkingsovereenkomst afgesloten

De raden van bestuur van EcoWerf en Limburg.net hebben op 11 oktober 2023 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over het gebruik van een Limburg.net-park door inwoners uit het werkingsgebied van EcoWerf. Zowel voor Limburg.net als voor EcoWerf is de samenwerking over de provinciegrenzen een primeur. De voorbereidingen zijn volop bezig en beide partijen hebben er alle vertrouwen in dat alles ook in de praktijk vlot zal gaan op het park zelf. Beide intercommunales zullen dit uiteraard blijven opvolgen en evalueren.