Duurzaam naar school

Nog te weinig leerlingen uit het basisonderwijs komen met de fiets of te voet naar school. De gemeente Bekkevoort werkt mee aan een mentaliteitswijziging.

Sinds 2006 is de gemeente mee ingestapt in het pilootproject "Duurzaam naar school". Via het project ‘Duurzaam naar school' kunnen Vlaamse gemeenten subsidies krijgen om - in samenwerking met de scholen - de leerlingen in het gewoon basisonderwijs te stimuleren om op een duurzame manier naar school te gaan.

Jammer genoeg is Vlaanderen hier mee gestopt wegens budgettaire beperkingen, maar de gemeente Bekkevoort is het project blijven verder zetten met eigen financiële middelen. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt er een bijdrage gevraagd aan de ouders voor het leerlingenvervoer.

Het initiatief is gebaseerd op het STOP-principe: zoveel mogelijk Stappen, Trappen (fiets), het Openbaar vervoer gebruiken en pas in laatste instantie de Personenwagen inzetten.

Sinds 2011 wordt er tweejaarlijks een modal split meting gehouden. De modal split is letterlijk vertaald de vervoerwijzekeuze. Dit geeft de verhouding tussen de verschillende vervoerwijzes aan, lopen, fietsen, schoolbus, openbaar vervoer, carpoolen en auto.

De gemeente en de scholen organiseren jaarlijks een aantal activiteiten om de kinderen te stimuleren om te voet of met de fiets naar school te komen (o.a. Belgerinkel naar school, de schoolroutekaart ...).

Retributiereglement leerlingenvervoer 2024

Deel deze pagina