Driesstraat (fase 2): aanleg gescheiden riolering

Aquafin start vroeger dan gepland met de opmaak van het voorontwerp van Driesstraat fase 2. Dit is vanaf einde fase 1 in de Driesstraat tot het kruispunt met de Heiblokstraat.
De uitvoering van de aanleg van gescheiden riolering en wegenis zijn gepland in 2021. 

Afkoppelingsadviseurs zullen al de nodige afspraken maken.

In het najaar van 2020 vindt er een infomoment plaats