Driesstraat (fase 1): aanleg gescheiden riolering

Update 9 juli 2020: fase 2 start in 2021

Aquafin start vroeger dan gepland met de opmaak van het voorontwerp van Driesstraat fase 2. Dit is vanaf einde fase 1 in de Driesstraat tot het kruispunt met de Heiblokstraat.
De uitvoering van de aanleg van gescheiden riolering en wegenis zijn gepland in 2021. 

Afkoppelingsadviseurs zullen al de nodige afspraken maken.

In het najaar van 2020 vindt er een infomoment plaats.


Klik hier voor uitgebreide info op de website van Aquafin (timing, fasering ...)

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 700 inwoners uit Tielt-Winge en Bekkevoort, dat nu nog geloosd wordt op de waterloop Heuvelspanseel, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Tielt.

Om dit te realiseren, legt Aquafin vanaf de Driesstraat in Bekkevoort tot aan de Heuvelstraat in Tielt-Winge een gescheiden rioleringsstelsel aan. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Rillaarseweg. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten en waterlopen, die op vraag van de provincie plaatselijk worden aangepast als buffering.

Doordat onder het huidige beton geen onderfundering ligt, zal de aannemer de opbraakwerken in fasen uitvoeren. De aannemer zal telkens slechts een gedeelte van de weg opbreken en hierin de riolering plaatsen. Daarna zal de aannemer dit gedeelte aanvullen met steenslag.
Op die manier wordt de hinder voor omwonenden tot het minimum beperkt.

Planning (weersafhankelijk)

De werken in de Driesstraat fase 1 zijn gestart begin april 2020. Deze werken worden (weersafhankelijk) beëindigd in september 2020.

De start van fase 2 (vanaf einde fase 1 in de Driesstraat tot het kruispunt met de Heiblokstraat) is gepland in 2021.

Klik hier voor uitgebreide info op de website van Aquafin (timing, fasering ...)