Sportraad

De gemeentelijke sportraad heeft als opdracht de samenwerking tussen de sportverenigingen te bevorderen en het gemeentebestuur te adviseren in alle sportaangelegenheden. Nieuwe verenigingen kunnen zich kenbaar maken door middel van een aanvraagdossier. Dit dossier kan je verkrijgen bij de sportdienst.

Voorzitter

Anne Van Brusselt
Ossenberg 3B, 3460 Bekkevoort
0494/44 45 99, annevanbrusselt@hotmail.com


Hieronder (bijlagen) vind je de verslagen
 sinds de gemeenteraad van 29 april 2013.

Bijlagen