Landbouwraad

Tijdens de stichtingsvergadering op 20 december 2016 hebben 16 landbouwers en fruittelers de nieuwe landbouwraad opgestart. In de tweede vergadering op 8 maart 2017 zijn de statuten goedgekeurd en is het dagelijks bestuur samengesteld. 

Deze adviesraad zal als een autonome raad het gemeentelijk beleid adviseren, overleg en samenwerking tussen landbouwers, tuinbouwers, fruittelers en andere deelsectoren tot stand brengen en de landbouwbelangen, in de meest brede zin van het woord, behartigen. 

Hieronder (Bijlagen) vind je de verslagen.