Cultuurraad

De gemeentelijke raad voor cultuurbeleid heeft als doel de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen te adviseren inzake het cultuurbeleid in de gemeente. Nieuwe verenigingen kunnen zich kenbaar maken door middel van een erkenningsdossier. Dit dossier kan je afhalen bij de dienst vrije tijd. 

Voorzitter 
David Vanthienen
Renaat Woutershof 43, 3460 Bekkevoort
Tel. 0476/97 47 32
E-mail: david.vanthienen@telenet.be 


Hieronder (bijlagen) vind je de verslagen sinds gemeenteraad van 29 april 2013

Bijlagen