Coronamaatregelen schoolse en buitenschoolse activiteiten - Update (2) 26 januari 2021

Gepubliceerd op dinsdag 26 januari 2021 16.45 u.
Dinsdagnamiddag 26 januari 2021 is er opnieuw een overleg geweest tussen gemeentebestuur, Eerstelijnszone Demerland, Agentschap Zorg en Gezondheid, CLB, de gouverneur, KSD, de buitenschoolse kinderopvang Ferm en de schooldirecties om de situatie te evalueren.

Update 31 januari 2021


Bericht 26 januari 2021

Op basis van een kwalitatieve analyse van de resultaten zijn onderstaande beslissingen genomen.

Op zondag 24 januari 2021 zijn er 150 coronatesten afgenomen bij leerlingen/personeel van GBS De Verrekijker, de jeugdverenigingen en kinderen/personeelsleden van de buitenschoolse kinderopvang Ferm. Hieruit is gelukkig slechts 1 positieve test gekomen.

Scholen en buitenschoolse kinderopvang Ferm

De scholen GBS De Verrekijker (Bekkevoort) en ’t Minnepoortje (Assent) openen terug op donderdag 28 januari 2021.
’t Scholeke (Wersbeek) blijft gesloten tot en met vrijdag 29 januari 2021 (tot tegenbericht).

De buitenschoolse kinderopvang Ferm blijft gesloten tot en met vrijdag 29 januari 2021 (tot tegenbericht). De scholen ’t Minnepoortje en GBS De Verrekijker zullen op 28 en 29 januari 2021 zelf voor- en naschoolse opvang organiseren op school. Meer informatie hierover ontvangen de ouders via de betrokken school.

Resultaten en testen

Negatieve testen

De leerling/het personeelslid die/dat eerder negatief getest heeft, moet wel in quarantaine blijven tot een tweede negatieve test. Op vrijdag 29 januari 2021 vindt in ’t Scholeke een tweede testing plaats (230-tal leerlingen/personeelsleden). Zij krijgen hiervoor een uitnodiging vanuit de betrokken school of de buitenschoolse kinderopvang Ferm.

Ouders en gezinsleden van negatief geteste of niet-geteste leerlingen/personeelsleden van ’t Minnepoortje en GBS De Verrekijker mogen vanaf donderdag 28 januari 2021 uit quarantaine.

Positieve testen

De leerling/het personeelslid die/dat positief getest heeft, moet 10 dagen in isolatie. Daarna mag hij/zij terug naar school komen (zonder bijkomende test en indien zonder symptomen). De huisgenoten van positief geteste personen die niet in isolatie kunnen, moeten wel 17 dagen (na de positieve test van leerling/personeelslid) in quarantaine blijven volgens de nieuwe regelgeving.

Buitenschoolse activiteiten

Volgende buitenschoolse activiteiten zijn in de gemeente Bekkevoort verboden tot en met 12 februari 2021:

  • Activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging
  • Kampen, stages en activiteiten alsook de speelpleinwerking
  • Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen
  • Fysieke lessen en activiteiten georganiseerd in het kader van het deeltijds kunstonderwijs

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker in het vijfde en zesde leerjaar is sterk aangeraden.

Als er één besmette leerling/personeelslid in het vijfde of zesde leerjaar is, is het verplicht dat de leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar gedurende 14 dagen een mondmasker in de klas en op de speelplaats dragen.

Blijf de geldende coronaregels volgen

Daarom nog eens een oproep om strikt de gekende coronaregels te volgen: houd afstand, beperk je contacten, doe zoveel mogelijk buiten ... (zie afbeelding).

Dank

Het gemeentebestuur wenst iedereen (ouders, personeelsleden, leerlingen …) te bedanken voor hun begrip voor de genomen maatregelen.

Eerdere berichtgeving over deze coronamaatregelen