Coronamaatregelen schoolse en buitenschoolse activiteiten - Update (3) 31 januari 2021

Gepubliceerd op zondag 31 januari 2021 11.06 u.
Op vrijdag 29 januari 2021 werden in ’t Scholeke (school Wersbeek) een 250-tal testen uitgevoerd bij leerlingen en personeelsleden van ’t Scholeke, buitenschoolse kinderopvang Ferm (BKO) en GBS De Verre Kijker.

Het merendeel van deze personen hadden in de afgelopen week een eerste negatieve test afgelegd.

Van deze 250 testen zijn er gelukkig slechts twee nieuwe positieve tests vastgesteld.

Op basis van een kwalitatieve analyse van deze resultaten zijn onderstaande beslissingen genomen in overleg met de bevoegde instanties.

Testresultaten en beslissingen

Alle leerlingen en personeelsleden die negatief getest hebben, mogen uit quarantaine. Ook hun huisgenoten (ouders en gezinsleden) mogen uit quarantaine.

De leerlingen en personeelsleden die positief getest hebben, moeten 10 dagen in isolatie/quarantaine blijven.

De leerlingen mogen daarna terug naar school zonder bijkomende test en op voorwaarde dat zij geen ziektesymptomen (meer) vertonen.

De huisgenoten van alle positief geteste personen moeten wel 17 dagen vanaf de positieve test van leerling/personeelslid in quarantaine blijven volgens de nieuwe regelgeving.

Beslissing VBS ’t Scholeke Molenbeek-Wersbeek

’t Scholeke (school Wersbeek) zal opnieuw open zijn op dinsdag 2 februari 2021. 
De ouders van de leerlingen ontvangen de nodige en gerichte informatie vanuit de school.

Beslissing GBS De Verre Kijker (gemeenteschool Bekkevoort)

De Verre Kijker gaat opnieuw open voor alle klassen (kleuters en leerlingen) op maandag 1 februari 2021.
De ouders van de leerlingen ontvangen de nodige en gerichte informatie vanuit de school.

De schoolbus zal opnieuw rijden op maandag 1 februari 2021.

Beslissing VBS ’t Minnepoortje Assent

’t Minnepoortje heropende reeds op donderdag 28 januari 2021. Hier wijzigt er niets.

Buitenschoolse Kinderopvang Ferm

De Buitenschoolse Kinderopvang Ferm gaat open op maandag 1 februari 2021. 
De ouders van de leerlingen ontvangen de nodige en gerichte informatie vanuit de BKO.

Mondmasker

Het dragen van een mondmasker in het vijfde en zesde leerjaar is sterk aangeraden.

Als er één besmette leerling/personeelslid in het vijfde of zesde leerjaar is, is het verplicht dat de leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar gedurende 14 dagen een mondmasker in de klas en op de speelplaats dragen.

Buitenschoolse activiteiten

Volgende buitenschoolse activiteiten blijven in de gemeente Bekkevoort verboden tot en met vrijdag 12 februari 2021:

  • Activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging
  • Kampen, stages en activiteiten alsook de speelpleinwerking
  • Niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen
  • Fysieke lessen en activiteiten georganiseerd in het kader van het deeltijds kunstonderwijs

Blijf de geldende coronaregels volgen

We willen graag nog eens herhalen en benadrukken hoe belangrijk het is om de huidige coronaveiligheidsmaatregelen zo strikt mogelijk na te leven, in het bijzonder de mondmaskerdracht, social distancing, handhygiëne, contacten vermijden, alleen winkelen en zeker ook verluchting. Dit is nog altijd de meest efficiënte en cruciale aanpak in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen zorgen ervoor dat we een barrière maken tussen het virus en de mensen en ze zijn nog altijd de beste bescherming tegen het coronavirus in het algemeen, ongeacht de variant. 

Wees zeer voorzichtig, het virus is nog steeds aanwezig in onze gemeente en heeft bewezen dat het zich razendsnel vermenigvuldigt. Alleen met snelle en drastische maatregelen hebben we deze verspreiding kunnen indijken, daarom een oproep dat iedereen zich aan de bijgevoegde basisregels wil houden.