Corona school Wersbeek

Gepubliceerd op donderdag 21 januari 2021 13.40 u.
In 't Scholeke (school Wersbeek) zijn er coronabesmettingen vastgesteld. Volg hier de laatste stand van zaken en updates.
 

-> Coronamaatregelen schoolse en buitenschoolse activiteiten


Bericht 21 januari 2021

De bevoegde instanties hebben het volgende beslist:

  • De school en daarbij ook alle kinderen en personeelsleden worden in quarantaine gezet tot en met vrijdag 29 januari 2021.

  • Op vrijdag 22 januari 2021 moeten alle personeelsleden en kinderen van ’t Scholeke, die nog niet getest zijn, zich laten testen. Dit geldt zowel voor alle kleuters als de leerlingen van de lagere school. Ouders worden voorlopig niet getest.

  • Op vrijdag 22 januari 2021 wordt er in de school in Wersbeek een mobiel testcentrum opgericht om iedereen die zich nog moet laten testen te ontvangen. De uren waartussen de kinderen hier terecht kunnen voor een test, worden in de loop van donderdag 21 januari 2021 nog doorgegeven door de school aan de ouders.

  • Ook de personeelsleden van de buitenschoolse kinderopvang Ferm, werkzaam op de opvanglocatie Wersbeek, zullen getest worden.

Bericht 20 januari 2021

Na vaststelling van twee coronabesmettingen in 't Scholeke (school Wersbeek) is in overleg met CLB, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Eerstelijnszone besloten om de school de rest van deze week te sluiten (tot en met vrijdag 22 januari 2021).

Alle kinderen/leerlingen van ’t Scholeke moeten in quarantaine tot en met zondag 24 januari 2021. Deze kinderen mogen dus in die tijd ook niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals sportclub, muziekacademie ... De ouders en de broers/zussen, die niet op deze school zitten, moeten niet in quarantaine. 
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dat de kinderen niet opgevangen worden door de grootouders.

De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar worden gecontacteerd om zich te laten testen.

Deze strenge maatregelen worden genomen, omdat het hier gaat om de Britse variant van het coronavirus.