Bouw windturbines in Bekkevoort en Scherpenheuvel-Zichem gestart

Gepubliceerd op vrijdag 6 april 2018 8.58 u.
Aspiravi nv is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van twee nieuwe windturbines gelegen langsheen de E314. Eén windturbine staat op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, de andere op Bekkevoort. In april worden ook de funderingswerken aangevat.

 

Nieuwe windturbines opgebouwd in zomer

Aspiravi nv is gestart met de voorbereidende civiele werken voor de bouw van 2 nieuwe windturbines langsheen de E314 op grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en van Bekkevoort. Deze werken houden o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in. 

In april wordt ook gestart met de funderingswerken. In de zomer gebeurt de eigenlijke opbouw van beide windturbines. Indien alles volgens planning verloopt, is de indienstname van de windturbines voorzien voor oktober 2018. 

Aspiravi nv bouwt in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort windturbines van het type Senvion 3.4 M 114 met een as-hoogte van 119 meter. De wieken hebben een lengte van 57 meter. De beide windturbines zullen groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 4.500 gezinnen. Bovendien vermijden de windturbines een CO2-uitstoot van 7.198 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 3.063 wagens.
Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen, waaronder ook de lokale doelstellingen van beide gemeenten in het kader van het Europees Burgemeestersconvenant. 

De 2 nieuwe windturbines situeren zich in het verlengde van het reeds bestaande windpark van 10 windturbines van Aspiravi langs de E314. Dit windpark is gebouwd in 2011 en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Halen, Diest en Bekkevoort. Het bestaande windpark van 10 windturbines produceert reeds groene stroom equivalent aan het verbruik van 14.000 gezinnen.

Windturbines passen binnen Vlaamse klimaatdoelstellingen en Europees Burgemeesterconvenant

Vlaanderen moet tegen 2020 belangrijke Europese klimaatdoelstellingen halen. Met het windturbineproject in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort wil Aspiravi nv hiertoe bijdragen. 

Dit nieuwe windenergieproject past ook binnen de lokale initiatieven die beide gemeenten moeten nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant.

De bouw van de beide windturbines past tot slot ook in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant, die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn. De realisatie van hernieuwbare energieprojecten is één van de prioriteiten van de provincie, zowel in het Klimaatbeleidsplan 2040 (dat de doelstellingen op lange termijn bevat), als in het Klimaatactieprogramma 2016-2019 (dat de acties in de lopende beleidsperiode opsomt). 

Om de doelstelling van energieneutraliteit te bereiken, stelde de provincie Energiekansenkaarten op die het ruimtelijk beleid over windenergie in kaart brengen. De inplanting van de 2 windturbines in Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort past volledig binnen dit ruimtelijk kader gezien de dichte aansluiting bij de lijninfrastructuur van de E314.

Omwonenden kunnen participeren

Aspiravi Samen cvba zal de omwonenden van Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren. Zo zullen alle inwoners van beide gemeenten thuis een flyer ontvangen met informatie over het windenergieproject en de coöperatieve vennootschap. 
Alle info vind je op www.aspiravi-samen.be.

Coöperanten kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. 
Alle info hierover vind je op www.aspiravi-energy.be