Bouw- en sloopafval

Ga je (ver)bouwen? Sloop selectief en sorteer aan de bron

Wat is bouw- en sloopafval?

Bouw- en sloopafval is de verzamelnaam van alle afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen. Bouw- en sloopafval bestaat voor ruim 90 % uit steenfractie. Dat zijn resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek. De overige 10 % bestaat uit een restfractie waaronder hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk …

Selectief slopen en sorteren aan de bron

De Vlaamse afvalberg bestaat jaarlijks uit ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval. Dat is maar liefst 3 keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval. Daarom is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats afvoert. Dat kan door de belangrijke fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Om zo goed mogelijk te kunnen recycleren, moet je wel selectief slopen en sorteren aan de bron. Hierbij scheid je de verontreinigde materialen van de herbruikbare.

Hoe selectief slopen?

Bij selectief slopen verwijder je eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen. Het is sterk aan te bevelen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals glas, hout, kunststoffen, enz., zamel je beter afzonderlijk in. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we ze maximaal hergebruiken en recycleren. Omdat deze stromen niet eerst moeten worden gesorteerd voordat ze gerecycled worden, leveren de inspanningen om selectief te slopen een financieel voordeel op. 

Wanneer selectief slopen?

Uiteraard is het niet de bedoeling om bij kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, selectief te slopen. Als je daarentegen grote verbouwingswerken gaat uitvoeren waarbij een bouwvergunning nodig is, biedt het selectieve slopen een duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een grote hoeveelheid steenpuin vrijkomt zoals het heraanleggen van een oprit of terras, hou je de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Zelf afbraakmateriaal hergebruiken

Heel wat van je afbraakmaterialen kan je hergebruiken. In de tuin zijn er al diverse toepassingen mogelijk: een compostbak van onbehandeld afbraakhout , een plantenklimrek van uitgebroken latten, oude kasseien of andere natuursteenbrokken om een rotstuin aan te leggen enz.Als onderlaag voor verhardingen kan je zuiver steenpuin van eigen afbraak of van afbraak uit je buurt gebruiken. Is dat niet voorhanden, kies dan voor gerecycleerd steenpuin met COPRO-label. COPRO vzw (Controle Producten) is een onpartijdige instelling die erkend is door de overheid met als doel bouwproducten te controleren. Via de certificaten die COPRO verleent wil de overheid de kwaliteit en het verantwoord gebruik van gerecycleerde bouwafval bij bouwwerkzaamheden stimuleren.Afbraakmateriaal dat je niet zelf kan gebruiken, kan je naar het containerpark brengen. Ook hier komt het belang van selectief slopen en sorteren naar boven: gespecialiseerde firma’s die afbraakmateriaal afhalen op het recyclagepark weigeren immers vervuilde fracties.

 

Onder de rubriek 'containerpark' vind je de sorteerregels opgesomd.