Bestuurskrachtanalyse: vervolg

Gepubliceerd op woensdag 1 februari 2023 14.38 u.
Eind september 2022 is de gezamenlijke bestuurskrachtanalyse van vier Hagelandse gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – afgerond. Het doel van deze analyse was na te gaan waar de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen zich situeerden.

Als conclusie werden er voor elk lokaal bestuur adviezen geformuleerd om de lokale bestuurskracht naar de toekomst te kunnen garanderen. Het rapport stelt duidelijk dat de evolutie naar één grote Hagelandse gemeente de bestuurskracht eerder op peil zal houden dan vergroten. Een fusie tussen de vier deelnemende gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – blijkt volgens het rapport dan ook niet de aangewezen keuze. Daarom moeten er alternatieve scenario’s verder uitgewerkt worden.

Over de afronding van deze bestuurskrachtanalyse is al gecommuniceerd via onze digitale communicatiekanalen eind september 2022 en via het infoblad van oktober 2022.

Wat is de stand van zaken?

Tijdens een informatievergadering op 5 oktober 2022 zijn de gemeenteraadsleden over het rapport geïnformeerd. Op de daarop volgende gemeenteraden zijn de volgende stappen voor ons lokaal bestuur verder besproken.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 november 2022 hebben de raadsleden zich uitgesproken over het verder gevolg dat er al dan niet mag gegeven worden aan het voorgestelde rapport met het oog op het opstarten van een fusie-operatie met de partners die deel uitmaken van het rapport van de bestuurskrachtanalyse of eventueel met andere partners.

Dit is er beslist:

  • De gemeenteraad machtigt het college om op basis van het voorliggende rapport bestuurskrachtanalyse Hageland verdere gesprekken te voeren met de gemeente Tielt-Winge, rekening houdend met de resultaten van de formele bevraging die de gemeente Tielt-Winge heeft uitgestuurd naar de gemeenten Bekkevoort, Kortenaken, Geetbets, Holsbeek, Lubbeek, Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem.
  • De gemeenteraad machtigt het college om te peilen naar de interesse van de stad Diest voor een vrijwillige fusieoperatie, aangezien uit het rapport blijkt dat Bekkevoort sterk gericht is op Diest.
  • De gemeenteraad machtigt het college om te peilen naar de interesse van de stad Scherpenheuvel-Zichem voor een vrijwillige fusieoperatie.
  • Het onderzoek naar deze drie pistes loopt simultaan.

Vanuit ons lokaal bestuur is naar bovenvermelde steden/gemeente een schrijven gericht hierover in de tweede helft van december 2022.