Bestuurskrachtanalyse Hageland afgerond

Gepubliceerd op woensdag 21 september 2022 9 u.
In het voorjaar van 2022 lieten vier Hagelandse gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – samen een bestuurskrachtanalyse uitvoeren. Het doel van deze analyse was na te gaan waar de sterke punten en de aandachtspunten van de verschillende lokale besturen zich situeerden.

Deze bestuurskrachtanalyse (uitgevoerd door adviesorganisatie Probis-CC Consult) resulteerde in een objectief analyserapport waarin de sterke punten en aandachtspunten van de lokale besturen werden gebundeld. De schepencolleges en de managementteams van de verschillende gemeenten werden bij het onderzoek betrokken, via o.m. werksessies en individuele gesprekken.

Daarbij werd ingezoomd op de capaciteit van elk lokaal bestuur om de veelheid aan ambtelijke, politieke, operationele en financiële uitdagingen waarmee zij anno 2022 geconfronteerd worden het hoofd te bieden. Als conclusie werden er voor elke gemeente adviezen geformuleerd om de lokale bestuurskracht naar de toekomst te kunnen garanderen.

Op dinsdag 20 september kreeg de stuurgroep (van burgemeesters & algemeen directeurs) van het project inzage in het gemeenschappelijke, finale rapport. In de loop van de volgende weken zullen tijdens informatievergaderingen ook de leden van de verschillende gemeenteraden over het rapport geïnformeerd worden. Op de daarop volgende gemeenteraden worden de volgende stappen per bestuur verder besproken en zal er ook verder worden gecommuniceerd naar de bevolking.

Welke pistes er concreet bewandeld zullen worden, ligt in de schoot van de gemeenteraden. Wel is het rapport duidelijk: de evolutie naar één grote Hagelandse gemeente zal de bestuurskracht eerder op peil houden dan vergroten. Een fusie tussen de vier deelnemende gemeenten – Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge – blijkt volgens het rapport dan ook niet de aangewezen keuze. Daarom moeten er alternatieve scenario’s verder uitgewerkt worden.

Zoals gesteld, zullen de verschillende gemeenteraden, na geïnformeerd te zijn over het rapport, verdere stappen kunnen uitzetten. In alle openheid en met het vizier op de toekomst.