Beslissing inzake onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor “Mijten NV” in Bekkevoort

Gepubliceerd op dinsdag 23 april 2019 12.43 u.
Het Team MER nam een beslissing over de plan-MER-plicht voor de aanvraag tot planologisch attest van Mijten NV. De beslissing luidt dat er aangetoond is dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De beslissing en de screeningsnota raadpleeg je op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be), onderaan dit artikel bij de Bijlagen en op de afdeling grondgebiedzaken in het @BEN-gebouw tijdens de openingsuren