Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant? Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak

Gepubliceerd op zondag 1 december 2019 9.44 u.
De provincie maakt werk van een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven in Vlaams-Brabant. De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. De provincie wil graag weten wat jij ervan vindt?

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging kan je jouw opmerkingen en suggesties kwijt.
Die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Wil je meer weten?

Surf naar voor www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be voor de laatste informatie.
Kom ook zeker naar het startmoment op woensdag 4 december 2019 vanaf 14u in het provinciehuis in Leuven.