Inwoners kunnen mede-eigenaar worden van Bekkevoorts zonneproject

Gepubliceerd op dinsdag 27 augustus 2019 11.30 u.
De gemeente Bekkevoort stelt de daken van de bib en het @BEN-gebouw ter beschikking van Ecopower, een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Via deze coöperatie kunnen inwoners mee investeren in de coöperatieve zonnepanelen in Bekkevoort door één of meerdere aandelen (€ 250 per aandeel).

Als de winst het toelaat, keert Ecopower jaarlijks een dividend uit van maximaal zes procent aan alle coöperanten, tot € 640 vrij van roerende voorheffing. Alle coöperanten zijn rechtstreeks mede-eigenaar van de zonnepanelen op de gemeentelijke daken, maar ook van alle andere installaties van Ecopower. Wie coöperant is, kan ook klant worden en thuis de groene Ecopower-stroom verbruiken. Meer informatie over deze coöperatie vind je op www.ecopower.be/ikdoemee.

Win-win-win

Milieu en klimaat, de gemeente én haar inwoners varen wel bij het project. De gemeente Bekkevoort sloot een overeenkomst met energiecoöperatie Ecopower: zij zorgen voor de financiering, realisatie en opvolging van het project. De gemeente stelt daken ter beschikking van Ecopower. De gemeente neemt de elektriciteit plaatselijk af tegen voordelig tarief. Zo wordt het energieverbruik van Bekkevoort groener én goedkoper: de CO2-uitstoot daalt en er komt budget vrij voor andere openbare uitgaven.

De financiering gebeurt met burgerkapitaal: alle inwoners van Bekkevoort kunnen investeren en mede-eigenaar worden van het project. Na 20 jaar eindigt de exploitatie-overeenkomst en wordt de zonne-installatie kosteloos eigendom van de gemeente.

Ondertussen is de eerste zonne-installatie op het dak van het @BEN-gebouw geplaatst en in gebruik genomen. 

Bekkevoort, een zonnegemeente met klimaatambitie

De gemeente Bekkevoort ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant en stelde in 2015 ook een klimaatactieplan op. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen, te behalen tegen het jaar 2020: 20% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2011, 20% minder energieverbruik en 20% van de totale energiehoeveelheid halen uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie.

De energiekaart Vlaanderen legt de ‘groene cijfers’ van de gemeenten en steden bloot. In Vlaams-Brabant spant de gemeente Bekkevoort de kroon wat betreft het vermogen zonnepanelen per inwoner (938 Watt per inwoner), op ruime afstand van nummer twee Glabbeek (746 Watt per inwoner). Uiteraard wil de gemeente deze eerste plaats behouden en daarom stelt de gemeente dan ook de daken van de bibliotheek en het @BEN-gebouw ter beschikking van burgercoöperatie Ecopower.

Zonnepanelen op je eigen woning

Op www.energiesparen.be/zonnekaart kom je te weten of je eigen woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. Door het zelf opwekken van je eigen groene energie help je mee het klimaat te verbeteren.