Bekkevoort renoveert

Gepubliceerd op dinsdag 28 januari 2020 8.36 u.
De inwoners van Bekkevoort kunnen deelnemen aan het project ‘Bekkevoort Renoveert’. Ze krijgen gratis begeleiding en advies bij hun verbouwplannen. Afhankelijk van de werken kunnen ze het noodzakelijke budget verkrijgen (max. 30.000 euro).

Dit renovatiebudget moeten ze pas terugbetalen op het moment dat ze de woning verkopen, schenken of verhuren.

Tijdens de infomomenten krijgen de inwoners meer informatie over dit project.

Voorwaarden?

 • Je bent eigenaar en bewoner van de woning
 • Het is je enige woning
 • De woning ligt in de gemeente Bekkevoort
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen ligt niet hoger dan 40.810 euro voor een alleenstaande en 57.830 euro voor een gezin van minimum twee personen. Deze bedragen worden verhoogd met 3.490 euro per persoon ten laste.

Procedure?

Als je interesse hebt, kan je je kandidaat stellen bij Hartje Hageland. Zij maken een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek wordt er een sociaal en technisch onderzoek van de woning gedaan. Naargelang het resultaat wordt je gerangschikt op een lijst. De 10 meest geschikte kandidaten worden geselecteerd.

Vervolgens zal een renovatiecoach van de Provincie Vlaams-Brabant contact met je opnemen om je persoonlijk dossier in orde te brengen. Dit is je vertrouwenspersoon en ze begeleiden je van begin tot einde. Ze helpen bij het selecteren van aannemers, het opvolgen van de werken en het nazicht van de facturen.

Wat heb je nodig bij inschrijving?

 • Aanslagbiljetten van de personenbelasting van de jaren 2016, 2017 en 2018
 • Laatste drie loonfiches of een ander bewijs van inkomen (pensioen, uitkering …)
 • Eventueel bewijs van kinderbijslag van de laatste drie maanden
 • Aanslagbiljet onroerende voorheffing van de woning en/of andere onroerende goederen
 • Bewijs van gezinssamenstelling (te vragen aan de gemeente)
 • Bewijs brandverzekering (betaling/factuur)
 • Bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Eindafrekening elektriciteit, gas, water
 • Leningsakte van de woning

Voordelen?

 • Je renoveert je woning grondig zonder dat het een grote hap uit je budget of je spaargeld neemt
 • Je woning stijgt in waarde
 • Je woning wordt energiezuiniger en voldoet beter aan de huidige kwaliteitsnormen
 • Je woning wordt ook veiliger en je wooncomfort verhoogt
 • Je moet het renovatiebudget dat je van de Provincie Vlaams-Brabant hebt gekregen pas teruggeven wanneer je je woning verkoopt, verhuurt of wanneer de eigenaar verandert (dus via een schenking of erfenis)

Infomomenten en infoavond

Wil je meer informatie over dit project? Kom dan naar een van infomomenten in het gemeentehuis op woensdag 19 februari 2020 van 13.30u tot 15.30u en op donderdag 20 februari 2020 van 9u tot 12u en van 18u tot 20u. Je kan je ook inschrijven op het wooninfopunt of neem contact op met Hartje Hageland (zie Info).

Er is ook een infoavond in de polyvalente zaal van de bibliotheek op dinsdag 17 maart 2020 om 19.30u.

Info en inschrijven