Aspiravi start met werken voor bouw van 2 nieuwe windturbines langs E314 in Bekkevoort

Gepubliceerd op woensdag 13 april 2022 16.15 u.
Aspiravi heeft de funderingswerken van haar nieuwe 2 windturbines langsheen de snelweg E314 op grondgebied van Bekkevoort opgestart. In juni 2022 kan dan de eigenlijke opbouw van de windturbines gebeuren.

Als alles volgens planning verloopt, zullen de windturbines na de zomer 2022 groene stroom produceren voor 4800 gezinnen.
Jaarlijks zullen de 2 nieuwe windturbines in Bekkevoort zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot vermijden.

Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden en tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland. Ook de inwoners van Bekkevoort kunnen mee investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv. 

Civiele werken afgerond, funderingswerken opgestart

Aspiravi nv heeft de voorbereidende civiele werken afgerond voor de bouw van 2 nieuwe windturbines gelegen langs de E314 op grondgebied Bekkevoort. Deze werken houden o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling in. Intussen zijn de funderingswerken opgestart. 

De fundering van een nieuwe windturbine wordt in een 4-tal stappen gerealiseerd. Eerst wordt een bouwput uitgegraven en een betonnen werkvloer gestort. Dan wordt de wapening gerealiseerd waarbij 45 ton stalen staven tot een stevig fundament gevlochten worden. Rond dit vlechtwerk komt een bekisting die volgestort wordt met beton. Een 70-tal betonmixers leveren daarvoor zo’n 600 m³ beton per windturbine. Tot slot moet de zone rond de fundering aangevuld worden met grond en moet de ganse fundering uitharden.

Windturbines worden vanaf juni 2022 opgebouwd

De levering van de grote onderdelen van de beide windturbines (o.a. torendelen, wieken, gondel) is gepland voor begin juni waarna de eigenlijke opbouw van de windturbines zal gebeuren. Tegen eind juni wordt verwacht dat de 2 windturbines zullen opgebouwd zijn. Indien alles volgens planning verloopt, kunnen de windturbines na de zomer in dienst worden genomen. (Deze planning en timing is onder voorbehoud.)

Aspiravi bouwt in Bekkevoort windturbines van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter en wieken van 58 meter. Het gaat om zeer performante machines, elk met een vermogen van 3,6 MW. 

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

Met het nieuwe windenergieproject in Bekkevoort, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Bovendien zorgt lokaal opgewekte groene stroom voor minder import van buitenlandse, veelal vervuilende, energie. De bouw van deze windturbines past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie VlaamsBrabant die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn en binnen het Europees Burgemeestersconvenant dat het lokaal bestuur Bekkevoort in 2014 ondertekend heeft. De 2 windturbines vermijden samen jaarlijks zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Bekkevoort bij opstart van de exploitatie van de windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag meer dan 3.500 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2021 werd een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Meer info: www.aspiravi-samen.be 

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel: per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Meer info: www.aspiravi-energy.be 

Over aspiravi nv

Aspiravi nv viert in 2022 haar 20ste verjaardag binnen de toekomstgerichte en boeiende sector van de hernieuwbare energie. Aspiravi ontwikkelt, investeert in, realiseert en exploiteert sinds 2002 projecten voor de productie van groene energie. Het gaat hierbij in hoofdzaak over windenergieprojecten in België, de Noordzee en het buitenland en 2 groene energiecentrales voor niet-recycleerbaar houtafval. In maart 2022 is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 382 windturbines. Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 1.590 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 1,5 miljoen gezinnen. Dankzij de hernieuwbare energieprojecten van Aspiravi wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 2 miljoen ton vermeden.

Meer info: www.aspiravi.be