Aspiravi start in juli 2022 met opbouw van 2 nieuwe windturbines langs E314 in Bekkevoort

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022 15.01 u.
Nadat Aspiravi in mei 2022 de funderingswerken van 2 nieuwe windturbines langs de E314 in Bekkevoort heeft afgerond, worden nu de grote onderdelen van de windturbines op de werf geleverd. In juli 2022 start dan de eigenlijke opbouw van deze windturbines.

Als alles volgens planning verloopt, zullen de windturbines in het najaar van 2022
groene stroom produceren. Jaarlijks zullen de 2 nieuwe windturbines in Bekkevoort zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot vermijden. Een mooie bijdrage tot de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. Meer lokale, hernieuwbare energie draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke energietransitie, maar leidt ook tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.
Ook de inwoners van Bekkevoort kunnen mee investeren en bijdragen aan een duurzame toekomst via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv.

Transport grote onderdelen

Nadat in mei 2022 de funderingswerken goed waren afgerond, was het wachten op het transport van de grote onderdelen van de windturbines. De voorbije weken en dagen hebben deze nachtelijke transporten al deels plaatsgevonden. Het gaat onder meer om de wieken, met elk een lengte van 58 meter, de gondel en de rotor van één van beide windturbines. Momenteel wordt nog gewacht op de levering van de grote torendelen. Van zodra die op de werf geleverd zijn, kan de eigenlijke opbouw van de windturbine starten.
De transporten van de grote onderdelen van de 2de windturbine zijn voor volgende week gepland.

Windturbines in juli 2022 opgebouw

Aspiravi bouwt in Bekkevoort langs de E314 windturbines van het type Nordex N117 met een ashoogte van 120 meter en wieken van 58 meter. Het gaat om zeer performante machines, elk met een vermogen van 3,6 MW.
Voor de bouw van de windturbines is reeds een speciale kraan opgebouwd met een gieklengte van 141 meter, die de erg zware onderdelen kan hijsen. Als de weersomstandigheden goed zijn, worden de 2 windturbines dan in juli 2022 opgebouwd. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de windturbines in het najaar van 2022 in dienst worden genomen (deze planning en timing is onder voorbehoud.)

Windturbines passen binnen klimaatdoelstellingen

Met het nieuwe windenergieproject in Bekkevoort, draagt Aspiravi bij tot de realisatie van de vele klimaatdoelstellingen die op de verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden. De bouw van deze windturbines past onder meer in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams-Brabant die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn en binnen het Europees Burgemeestersconvenant dat het lokaal bestuur Bekkevoort in 2014 ondertekend heeft. De 2 windturbines vermijden samen jaarlijks zo’n 7.700 ton CO2-uitstoot.
Bovendien zorgt lokaal opgewekte groene stroom voor minder import van buitenlandse, veelal
vervuilende, energie en leidt dit tot meer energie-onafhankelijkheid van het buitenland.

Omwonenden participeren en genieten mee

Via deelbewijzen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen cv kunnen omwonenden mee investeren in de windenergieprojecten van Aspiravi nv en zo ook mee genieten van de opbrengsten van windenergie. Aspiravi Samen cv zal de omwonenden in Bekkevoort bij opstart van de exploitatie van de windturbines actief informeren over de mogelijkheid om mee te investeren.

Aspiravi Samen cv telt vandaag meer dan 3.500 coöperanten, die samen reeds meer dan 9,6 miljoen euro kapitaal hebben opgehaald. In 2021 werd een dividend van 3% uitgekeerd aan de coöperanten op hun investering in groene energie. Deelbewijzen kosten € 125/stuk en je kan er maximaal 26 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook de informatienota met vermelding van alle risico’s te vinden is.

Meer info: www.aspiravi-samen.be 

Aankoop van groene stroom door coöperanten

Coöperanten van Aspiravi Samen cv (die min. 4 aandelen hebben) kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen of hun via zonnepanelen opgewekte stroom verkopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel: per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.

Meer info: www.aspiravi-energy.be 

Over aspiravi nv

Aspiravi nv viert in 2022 haar 20ste verjaardag binnen de toekomstgerichte en boeiende sector van de hernieuwbare energie. Aspiravi ontwikkelt, investeert in, realiseert en exploiteert sinds 2002 projecten voor de productie van groene energie. Het gaat hierbij in hoofdzaak over windenergieprojecten in België, de Noordzee en het buitenland en 2 groene energiecentrales voor niet-recycleerbaar houtafval. In maart 2022 is de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 382 windturbines. Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 1.590 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 1,5 miljoen gezinnen. Dankzij de hernieuwbare energieprojecten van Aspiravi wordt een jaarlijkse CO2-uitstoot van 2 miljoen ton vermeden.

Meer info: www.aspiravi.be