Alle aktes van de burgerlijke stand voortaan opvraagbaar in eigen gemeente

Gepubliceerd op donderdag 25 april 2019 8.55 u.
Vanaf 1 april 2019 worden alle aktes (geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding …) op papier vervangen door digitale akten, opgeslagen in een centrale databank. Enkel de ambtenaar van burgerlijke stand ondertekent deze nog elektronisch.

Niet meer ondertekenen

Een geboorte, naamsverandering, huwelijk of echtscheiding: vanaf nu gebeurt zowel de opmaak als de aanvraag van de akten volledig digitaal. De aanvrager moet niets meer ondertekenen, de elektronische handtekening van de ambtenaar burgerlijke stand volstaat. Voor ceremoniële aangelegenheden zoals een huwelijk, zal er nog een document ondertekend kunnen worden door het echtpaar en de getuigen. Dit document heeft louter een emotionele waarde, geen wettelijke.
Dankzij de digitalisering sparen steden en gemeenten op grote schaal papier, archiefruimte en bewaringskosten uit.

Akten opvragen in eigen gemeente

De gemeenten, rechtbanken en buitenlandse consulaten hebben allemaal toegang tot de digitale databank. Bijgevolg kunnen uittreksels overal op dezelfde manier worden opgevraagd en afgeleverd. Concreet betekent dit dat je al je akten bij de dienst burger- en welzijnszaken in Bekkevoort kan aanvragen. Als je bijvoorbeeld in Leuven geboren bent, moet je een uittreksel niet meer in Leuven gaan opvragen, maar kan het ook in Bekkevoort. In de toekomst zal je dit zelf van bij je thuis kunnen doen!