Algemeen onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant

Gepubliceerd op maandag 18 juli 2022 9.01 u.
Provinciegouverneur Jan Spooren pakt de droogte en het watertekort aan met een gouverneursbesluit. Hierdoor geldt vanaf 16 juli 2022 in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Dit is beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg op 15 juli 2022. Op 14 juli 2022 kwam de Vlaamse adviesgroep droogte alvervroegd samen om de huidige toestand met betrekking tot droogte en waterschaarste te bespreken. De adviesgroep stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli 2022.
Daarom adviseerde de Vlaamse adviesgroep droogte om in heel Vlaanderen een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in te stellen. Dit advies werd bijgetreden door het provinciaal droogteoverleg Vlaams-Brabant.

Door de neerslagperiodes in juni waren de peilen van de waterlopen tijdelijk gestegen, maar door de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van begin juli zijn de debieten en waterpeilen helaas opnieuw drastisch aan het dalen. Bovendien wordt voor de komende dagen nog een groter neerslagtekort en ongewoon hoge temperaturen voorspeld, dus moet er ingegrepen worden.

Het onttrekkingsverbod van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022, en zal gelden voor alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden-Scheldebekken.

Met dit verbod zal het voor landbouwers niet langer toegestaan zijn om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. De provinciegouverneur volgt de situatie nauwgezet op en hoopt op regen zodat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Ondertussen is het echt wel noodzakelijk dat iedereen deze maatregel respecteert en heeft de gouverneur aan de politie gevraagd strenge controles uit te voeren op de naleving ervan.

Oproep gouverneur: wees zuinig met water

Tenslotte doet de provinciegouverneur ook een indringende oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en het is in ieders belang om met deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met watergebruik”.