EcoWerf past vanaf 2023 tarieven huisvuilophaling en recyclageparken aan

Gepubliceerd op donderdag 15 december 2022 8 u.
EcoWerf past vanaf 2023, in overleg met lokaal bestuur Bekkevoort de tarieven voor een aantal afvalsoorten aan. Deze tarieven zijn sinds 2020 niet meer gewijzigd. EcoWerf kent ook stijgende kosten zoals personeelskosten, brandstofkosten en onderhoudskosten waardoor de afvalinzameling duurder wordt.

Het intergemeentelijk bedrijf EcoWerf voert, in opdracht van lokaal bestuur Bekkevoort het afvalbeleid uit. Naast de afvalophaling aan huis, op de recyclageparken en van de ondergrondse sorteerstraten en glasbollen, baat EcoWerf ook 24 recyclageparken uit. Een deel van de kosten voor de afvalophaling aan huis (10% van de kosten) en op de recyclageparken (70% van de kosten) betaalt lokaal bestuur Bekkevoort, het andere deel betalen onze inwoners.

Nieuwe tarieven gft, huisvuil en grofvuil – verlaging gebruiksrecht

De afvalophaling van gft en huisvuil in containers verhoogt met € 0,02/kilo. Voor huisvuil betekent dat een aanpassing van € 0,28/kilo naar € 0,30/kilo en voor gft van € 0,18/kilo naar € 0,20/kilo. Voor de aanbieding van de huisvuilcontainer (40L en 120L) betaal je vanaf 2023 € 0,63.

Het gebruiksrecht van de gft- en huisvuilcontainers daalt dan weer met € 0,16 per maand.

Het komt er dus op neer dat het gebruik van een huisvuil en/of gft-container goedkoper wordt en het afval zelf duurder wordt. Op deze manier stimuleren we nog meer het principe ‘wie sorteert, die wordt beloond’. 

Op het recyclagepark betaal je enkel wat meer voor grofvuil, € 8,00/0,5m³ in plaats van € 7,50/0,5m. Het tarief van de andere afvalsoorten blijft ongewijzigd.

Ook de tarieven voor de aanbieding van gft en huisvuil in de ondergrondse sorteerstraten worden op dezelfde manier aangepast. Ook het gebruiksrecht dat je betaalt voor de ondergrondse sorteerstraten daalt. 

Een overzicht van alle tarieven vind je op www.ecowerf.be.

Wie goed sorteert, betaalt minder

Goed sorteren is niet enkel goed voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Sorteer je correct, dan betaal je heel wat minder voor je afval. Maar sorteren gaat verder dan enkel je afval in de juiste vuilnisbak gooien. Denk bv. op voorhand na of je wel iets nieuw moeten kopen, wat je nog kan doen met etensrestjes en of je niet zelf je tuinafval kan verwerken. Op https://www.ecowerf.be/minder-afval krijg je heel wat tips om flink te besparen op je afvalfactuur.