Afschakelplan elektriciteit

Wat in geval van stroomschaarste deze winter? 

De elektriciteitsvoorziening tijdens de komende winter houdt ons allemaal bezig. De vele nieuwsberichten hierover roepen vragen op. Komt er een schaarste die de minister dwingt om maatregelen te nemen? Dat is helemaal niet zeker. Transmissienetbeheerder Elia zal al het mogelijke doen om de nodige hoeveelheid elektriciteit te voorzien uit het binnen- en buitenland. maar de kans bestaat dat we het in onze gemeente enkele uren zonder stroom zullen moeten stellen.

Voorbereidende maatregelen

Als er zich desondanks toch een elektriciteitstekort voordoet, treedt een noodplan in werking dat onder de verantwoordelijkheid van de minister van economie en de staatssecretaris voor energie verloopt. Daarin staan ook een aantal voorbereidende maatregelen die ons land eerst kan nemen vooraleer er afgeschakeld moet worden, zoals:
- Doven van de openbare verlichting
- Uitschakelen van accumulatieverwarming en boilers
- Oproepen van de ganse bevolking om alle niet-noodzakelijke stroomverbruik (wassen, drogen,…) enkele uren uit te stellen
- Vragen aan industriële grootverbruikers om hun activiteiten tijdelijk te stoppen

Pas als deze maatregelen niet voldoende blijken te zijn, zal beslist worden om elektriciteitscabines enkele uren af te schakelen. Dat gebeurt door Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, in samenspraak met de minister van economie.

Infrax staat stand-by

Welke zone(s) afgeschakeld moet(en) worden en hoe lang de afschakeling zal duren, is afhankelijk van de stroomschaarste op dat ogenblik. Lijnen met prioritaire klanten (ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen) worden meteen terug ingeschakeld. Zodra de periode van noodzakelijke afschakeling voorbij is, worden ook de andere lijnen opnieuw ingeschakeld. Dat verloopt relatief snel. De storingsnummers voor elektriciteit en aardgas blijven bereikbaar.

Word ik verwittigd?

Als de winterkou gedurende meerdere dagen aanhoudt, en de kans dat een afschakeling nodig is groter wordt, dan zullen allerhande mediakanalen (radio, tv, kranten, sociale media, websites Elia, Infrax,...) hierover berichten. Wel zal pas de dag zelf aangekondigd worden waar en om hoe laat er een afschakeling komt. Alles verloopt volgens een strikt uitgewerkt plan. Het is daarom verstandig om de media te volgen. Zo kan je de nodige maatregelen treffen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je gsm is opgeladen voordat de stroom wordt afgeschakeld en dat je enkele zaklampen in huis hebt met volledig opgeladen batterijen. Haal genoeg kant-en-klare voeding in huis hebt die je niet moet koken of verwarmen. Deze tips gelden overigens niet alleen als je in een van de afschakelzones woont. Een stroomonderbreking kan zich immers altijd voordoen.

Help een stroomtekort voorkomen

Een stroomonderbreking is echt een laatste redmiddel. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, moet het misschien zelfs zo ver niet komen. Elia gaat pas over tot afschakeling wanneer er echt te weinig stroom beschikbaar is om aan onze behoeften te voldoen. Ook jij kan thuis en op het werk vast nog heel wat stroom besparen. Of we nu in een straat wonen die kan afgeschakeld worden of niet: als iedereen bij een dreigende schaarste enkel het hoogstnoodzakelijke zou verbruiken, dan daalt de vraag enorm en kunnen we het dreigende tekort misschien wel afwenden.

Info

www.winterklaar.be: voor meer info en tal van tips.
ww.infrax.be: voor een lijst met straten die tijdens een periode van schaarste mogelijk worden afgeschakeld. Let wel, de stroom bij je thuis komt niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn. Of je al dan niet wordt afgeschakeld, hangt dus af van de manier waarop de netten geschakeld zijn op dat ogenblik, en of een cabine/vertreklijn waarmee jij verbonden bent wel of niet in dienst blijft. 

Tips: wat moet je doen voor een aangekondigde stroomonderbreking
Tips: wat moet je doen tijdens een aangekondigde stroomonderbreking
Tips: wat moet je doen na een aangekondigde stroomonderbreking