Papenbroek in bloei

Papenbroek in bloei

De kwetsbare en onvervangbare blauwgraslanden van de Begijnenbeekvallei komen in mei en juni tot bloei. Zeker het moment om het natuurgebied in deze periode te bezoeken.

Eeuwenlang was de winning van hooi een zeer belangrijk onderdeel van het landbouwsysteem in onze regio. Hooi was zowat het belangrijkste voedsel om de veestapel in de wintermaanden te voederen. De winning van hooi gebeurde vooral in de natte gebieden zoals onze beekvalleien. Gebieden die te nat waren om er aan akkerbouw te doen én waar door de winterse overstromingen mineralen werden afgezet. Het eeuwenlange volgehouden regime waarbij plantengroei jaarlijks één of twee keer werd gemaaid, gedroogd en afgevoerd zonder toevoeging van extra meststoffen resulteerde in een specifieke, soortenrijke plantengemeenschap. Schrale, bloemrijke graslanden behoren de dag van vandaag dan ook tot de zeldzaamste biotopen in Vlaanderen!
Om de biodiversiteit en soortenrijkdom te behouden, of waar nodig te herstellen, voerde Natuurpunt het eeuwenoude beheer van maaien, hooien en afvoeren opnieuw in. Intensief werk dus, waaraan elke zomer opnieuw uren vrijwilligerswerk worden besteed. Met prachtige resultaten als gevolg!
Samengevat kunnen wij stellen dat het een illusie zou zijn te menen dat soortenrijke blauwgraslanden op bestelling te 'ontwikkelen' zijn ... Als er één levensgemeenschap in ons land is waarvan de voorbeelden als onvervangbaar verdienen te worden betiteld, dan wel het blauwgrasland; zoiets is niet te maken, alleen te koesteren.

Biodiversiteit in onze gemeente en hoe goed beheerde Natuur.gebieden het verschil maken!
Kom ervan genieten!

Iedereen welkom,
Samenkomst Zandstraat, ingang van het Papenbroek (ter hoogte van brug Begijnenbeek) om 14u. Parkeren kan aan de kerk Assent, er zijn slechts enkele parkeerplaatsen ter hooge van de ingang van Papenbroek.
Meer info: 0474/743548 of fredericgabrys@hotmail.com

Informatie

Wanneer

Waar

Afspraak ingang natuurreservaat Papenbroek ter hoogte van de Zandstraat in Assent

Organisatie

Natuurpunt Bekkevoort