Orchideeën kijken in natuurgebied Papenbroek

De gevlekte orchis groeit op zonnige of soms licht beschaduwde plaatsen op vrij natte, matig zure tot zwak basische, meestal min of meer voedselarme bodem, gewoonlijk op veen. De groeiplaatsen liggen meestal in allerlei onbemeste graslanden, zoals heischrale- en blauwgraslanden als Papenbroek. 

In ons land is de gevlekte orchis vrij zeldzaam. Zij ontbreekt in kleigebieden. Vroeger behoorde de gevlekte orchis tot de algemeenste van de orchidee├źn, maar door ontwatering, ontginning en bemesting is zij sterk afgenomen. 
Kom deze orchidee ontdekken en geniet ervan. 

Gratis deelname (leden Natuurpunt - 5 euro voor niet-leden (word je lid, dan zijn deze wandeling en alle wandelingen van Natuurpunt gratis voor het hele gezin)

Informatie

Wanneer

Waar

Organisatie

Natuurpunt Bekkevoort