Aanwezigheid vogelgriep in Zoutleeuw - Bekkevoort valt deels in bewakingszone

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022 17.45 u.
Op 22 juni 2022 is de aanwezigheid bevestigd van hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zoutleeuw (= haard). Hierdoor gelden er in een deel van Bekkevoort (Provinciebaan, Herenbosstraat, Groenstraat, Netelzeepstraat ...) beperkende maatregelen voor pluimveehouders.

De dieren worden geruimd, maar door de bevestiging van de hoogpathogeniciteit van het virus, wordt een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf ingesteld. In deze gebieden gelden strikte maatregelen.

Een deel van de bewakingszone valt op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort (Provinciebaan, Herenbosstraat, Groenstraat, Netelzeepstraat...). Voor al wie pluimvee heeft, gelden er beperkende maatregelen.

Bij de afbeeldingen vind je een kaart met de afbakening van de bewakingszone. Er is ook een interactieve kaart waarbij je gedetailleerder kan inzoomen.

Maatregelen voor particuliere pluimveehouders in de bewakingszone

  • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om
    eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of haltgehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/)

Professionele pluimveehouders worden door het FAVV (voedselagentschap) op de hoogte gebracht van de geldende maatregelen.