Aanvraag tot ontgraving

Vraag online aanMaak een afspraak

Wat? 

Op vraag van de nabestaanden kan er toelating gegeven worden voor een ontgraving. Onder ontgraving verstaan we het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden, of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving, die gekozen werd door de nabestaanden.

Voorwaarden?

Een ontgraving is enkel mogelijk op bevel van de gerechtelijke overheid of mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Kostprijs

De gemeente heft een belasting van € 50,00 op:

° Ontgraving van een verast stoffelijk overschot

° Ontgraving van een niet-verast stoffelijk overschot

De bijkomende kosten voor de ontgraving van een niet-verast stoffelijk overschot worden door de aanvrager betaald aan diegene die de ontgraving doet.

Deel deze pagina