Aanvraag tot ontgraving

Vraag online aan

Wat? 

Op vraag van de nabestaanden kan er toelating gegeven worden voor een ontgraving. Onder ontgraving verstaan we het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden, of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving, die gekozen werd door de nabestaanden.

Voorwaarden?

Een ontgraving is enkel mogelijk op bevel van de gerechtelijke overheid of mits een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Kostprijs

U betaalt 50 euro voor de ontgraving van een urne. Alle andere kosten met betrekking tot een ontgraving worden gedragen door de nabestaanden.