Aanleveren asbest op recyclagepark: reservatie verplicht

Gepubliceerd op maandag 13 juli 2020 9.33 u.
Vanaf 14 juli 2020 kan je opnieuw asbest naar de recyclageparken van EcoWerf brengen. Dit kan wel enkel na een reservatie via het online reservatiesysteem van EcoWerf. Zonder reservatie kan je geen asbest afleveren op het recyclagepark!

Maak een reservatie

Voorwaarden

  • Reserveer enkel een afspraak op je eigen recyclagepark
  • Je moet bij aanmelden altijd het bewijs van reservatie tonen: digitaal (smartphone) of op papier
  • Een reservatie houdt niet in dat je voorrang krijgt op andere bezoekers die aan het aanschuiven zijn. Het aantal bezoekers gelijktijdig op het park is beperkt. Je schuift zoals andere bezoekers aan in de rij. Het reservatiesysteem heeft als doel om op een veilige en efficiënte manier asbest in te zamelen.
  • Per bezoek kan er maximum 40m² of 1,5m³ asbest aangeleverd worden
  • Als je platen groter zijn dan 2,90 meter, reserveer dan een afspraak op het recyclagepark van Wilsele
  • Er is een tijdsduur van 30 minuten voorzien om uit te laden (respecteer dit)
  • Voor het aanleveren van asbest zijn er 2 bezoeken per week toegestaan

Maak een reservatie

Heb je nog vragen? Dan kan je terecht bij de groene lijn: 0800/97 0 97.


Blijf ook de richtlijnen voor een vlot en veilig bezoek respecteren


Eerder kon EcoWerf geen asbest op het recyclagepark aanvaarden, omdat mondmaskers type FFP3 tot nu werden voorbehouden voor de zorgsector. De wetgeving rond welzijn op het werk schrijft voor dat de recyclageparkwachter geen asbest kan aannemen als hij niet beschikt over een mondmasker type FFP3. Zo’n masker is dus een belangrijke voorwaarde om opnieuw asbest op het recyclagepark te aanvaarden. Ook inwoners moeten bij het verwijderen van asbest een dergelijk mondmasker te dragen.