RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> E-loket

Algemeen

Contact
 Contactformulier                                       Online                                                   

Meldingskaarten
 Algemene meldingskaart  Online 
 Openbare werken meldingskaart             Online                                                       

Klachten

 Klachtenformulier                                 Online                                                       
 
Openbaarheid van bestuur
 Aanvraag openbaarheid van bestuur        Aanvraagformulier - PDF                                 
 Bevolking en burgerlijke stand


Attesten en uittreksels
 Echtscheidingsakte  Aanvraagformulier - online
 Geboorteakte  Aanvraagformulier - online
 Huwelijksakte  Aanvraagformulier - online
 Inschrijving - bewijs  Aanvraagformulier - online
 Leven - bewijs  Aanvraagformulier - online
 Nationaliteit - bewijs  Aanvraagformulier - online
 Overlijdensakte  Aanvraagformulier - online
 Samenstelling van gezin - bewijs  Aanvraagformulier - online
 Strafregister- uittreksel  Aanvraagformulier - online
 Woonst - bewijs  Aanvraagformulier - online
 Woonst met historiek - bewijs                   Aanvraagformulier - online                          

Identiteitskaart

 Pin-pukcodes- aanvraag voor herdruk       Aanvraagformulier - online                           

Begraafplaatsen
 Geen grafconcessie                                      Aangifteformulier - PDF                               
 Verwijdering grafzerk   Aanvraagformulier - PDF

 


Bouwen en wonen

Meldingen

 Openbare werken                                      Meldingsformulier - online                          
 Straatverlichting (defecte)  Meldingsformulier - online 
=> Defecte straatlampen langs de Staatsbaan moet je evenwel melden bij de wachtdienst van de Vlaamse Overheid op het nummer 03/443 63 31.

Nutsvoorzieningen 
 Elektriciteitsaansluiting                              Aanvraagformulier Infrax - online                
 Energiescan   Aanvraagformulier Infrax - online             
 Gasaansluiting  Aanvraagformulier Infrax - online
 Riolering - aansluiting  Aanvraagformulier Infrax - online
 Tv - aansluiting kabeltelevisie                    Aanvraagformulier Infrax - online   

Premies 
 Aanpassing woning                                        Aanvraagformulier Wonen Vlaanderen - PDF 
 Afvalkosten - tegemoetkoming  Aanvraagformulier gemeente - PDF
 Buitenmuurisolatie  Aanvraagformulier Infrax - online
 Comfortpremie  Aanvraagformulier gemeente via Hartje
 Hageland - PDF
 Condensatieketel aardgas, propaan,
  stookolie
 (Infrax)

Condensatieketel aardgas, propaan of stookolie 
(gemeente)

 Aanvraagformulier Infrax - online


 Aanvraagformulier gemeente - PDF

 Dakisolatie  Aanvraagformulier Infrax - online
 E-peil (Energieprestatie) 80/60 of lager  Aanvraagformulier Infrax - online
 Hakselaar   Aanvraagformulier gemeente - PDF
 Herbruikbare luiers  Aanvraagformulier gemeente - PDF
 Hemelwaterput en/of
  infiltratievoorziening
 Aanvraagformulier gemeente - PDF
 Hoogrendementsglas  Aanvraagformulier Infrax - online
 Huursubsidie  Aanvraagformulier Wonen Vlaanderen -  online
 Kelderisolatie  Aanvraagformulier Infrax - online
 Kleine landschapselementen  Aanvraagformulier gemeente - PDF
 Muurisolatie  Aanvraagformulier Infrax - online
 Opleiding duurzaam (ver)bouwen  Aanvraagformulier gemeente - online
 Scheiding afval- en hemelwater  Aanvraagformulier Infrax - online
 Stookolietank sanering  Aanvraagformulier gemeente - PDF
 Verbeteringspremie woning  Aanvraagformulier Wonen Vlaanderen 
 - online
 Vloerisolatie   Aanvraagformulier Infrax - online
 Warmtepomp  Aanvraagformulier Infrax - online
 Zonneboiler  Aanvraagformulier Infrax - online
 Zwaluwnesten  Aanvraagformulier gemeente - online
                                       

Ruimtelijke ordening / stedenbouw

 Inlichtingen ruimtelijke ordening                   Inlichtingenformulier - online                     
 Stedenbouwkundig attest                           Aanvraagformulier - Word                         
 Tweede verblijven                                      Aangifteformulier - PDF                            

Vergunningen
 Kleine verandering of toevoeging klasse 
 3-onderdelen van een klasse 1- of 2-bedrijf
 Meldingsformulier - PDF                           
 Milieuvergunning voor de exploitatie of 
 de verandering van een klasse 1- of 2-bedrijf
 Meldingsformulier - PDF
 Signalisatievergunning  Aanvraagformullier - PDF en Word
 Stopzetting vergund bedrijf   Meldingsformulier - PDF 
 Overname vergund klasse 1-, 2- en 3-bedrijf   Meldingsformulier - PDF
 VLAREM - rubriekenlijst  Vragenlijst - PDF                          

Verkoop roerende goederen
 Verkoop kasseien en opvulgrond                     Aanvraagformulier - PDF                           

Wegenwerken
Hinderattest - zelfstandige                          Aanvraagformulier - PDF                           
  Financiën

Aanplakborden     Aangifteformulier - PDF en Word        
Bars en rendez-voushuizen  Aangifteformulier - PDF en Word
Verspreiding reclamedrukwerk   Aangifteformulier - PDF en Word
Geldautomaten    Aangifteformulier - PDF en Word  
Nachtwinkels en bureaus                           
telecom       
 Aangifteformulier - PDF en Word 
 Masten en pylonen  Aangifteformulier - PDF en Word
 


 
Informatie

 Elektronische nieuwsbrief                         Inschrijvingsformulier - online                      
 Gemeentelijk infoblad  Aanvraagformulier - online
 Gemeentelijke infogids   Aanvraagformulier - online
 Stratenplan Bekkevoort  Aanvraagformulier - online
 Stratenplan Bekkevoort digitaal  Downloaden
  


 
Landbouw

Schade aan teelten                                    Aangifteformulier - PDF                             


Veiligheid
 Aanvraag afwezigheidstoezicht                 Online - Police on web                               

Verkeer en mobiliteit

 Abonnement De De Lijn (bv. Buzzy Pazz)        Aanvraag - online                            
   


Vrije tijd

Algemeen

 Evenementen in tenten  Meldingsformulier - PDF
 Evenementen in zaal  Meldingsformulier - PDF
 Polyvalente ruimte - huur lokaal   Aanvraagformulier - online en PDF             
 Infoborden in infoportieken  Aanvraagformulier - online
 Straat-, wijk- en buurtfeest  Aanvraagformulier subsidie - PDF
 UiT-databank - invullen activiteit   Invulformulier - online
 Uitleen gemeentelijk materiaal  Aanvraagformulier - PDF

Bibliotheek
 Verlengen materiaal                                  Online                                                     

Jeugd
Melding kampvuren                               Meldingsformulier - PDF en Word                 

Senioren

 Seniorengids                                              Aanvraagformulier - online                         
 Seniorengids online                                   Downloaden - online

Sport
Gratis Bloso-sportverzekering             Aanvraagformulier - PDF                            
=> voor meer info (procedure, logo ...) over deze verzekering: klik hier.

Toerisme
 Ruiter- en menroutes Vlaams-Brabant        Aanvraagformulier - online - gratis              
 Toeristische folder Bekkevoort  Downloaden - online
 Toeristische kaart Vlaams-Brabant  Aanvraagformulier - online - gratis
 Wandelboek Demervallei  Aanvraagformulier - online - € 6

 
Welzijn
Vermiste personen                                    Infofiche - PDF