RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> Wegenwerken >> E. Coolsstraat - riolering, wegenis en fietspaden

Wat?
Dit project heet Pijnbeek fase 1 E. Coolsstraat (deel 1). Dit houdt in dat de gemeente en Aquafin riolerings- en wegenwerken gaan uitvoeren in de E. Coolsstraat. 
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De gemeente grijpt deze werken ook aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen.

Van midden september 2017 tot eind december 2017 voeren de nutsmaatschappijen enkele "kleinere werken" (vervangen waterleiding en nieuwe telefoonkabel) uit en de aannemer voorbereidende werken.
Er is dan altijd doorgaand verkeer mogelijk.

Vanaf begin 2018 starten de "grotere werken".
Er wordt in slechts één fase gewerkt in de E. Coolstraat. Deze wordt hiervoor tijdelijk afgesloten (vanaf begin 2018). Er komt een tijdelijke omleiding vanaf begin 2018 voor gemotoriseerd verkeer via de Provinciebaan (N29) en de Staatsbaan (N2). 

Op 19 januari 2017 vond er een overlegavond plaats voor de aangelanden / betrokken inwoners.

Waar?
In de E. Coolsstraat, vanaf de kruising met de Provinciebaan tot net voorbij het kruispunt met de Oude Diesterbaan.

Wanneer?
De nutsmaatschappijen starten midden september 2017.
Begin 2018 start de aannemer met de wegenis- en rioleringswerken.


Contacteer de dienst grondgebiedzaken (013/46 05 79, openbare.werken@bekkevoort.be) bij specifieke vragen.


 

Bijlagen
Signalisatievergunning E Coolsstraat voorbereidende werken wegenis- en rioleringswerken - tot 31 december 2017 (PDF)

Bewonersbrief Pijnbeek Fase 1 - E. Coolsstraat - september 2017 (PDF)