RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> Wegenwerken >> E. Coolsstraat - riolering, wegenis en fietspaden

Wat?
Dit project heet Pijnbeek fase 1 E. Coolsstraat (deel 1). Dit houdt in dat de gemeente en Aquafin riolerings- en wegenwerken gaan uitvoeren in de E. Coolsstraat. 
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De gemeente grijpt deze werken ook aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen.

Midden september 2017 starten de nutsmaatschappijen met enkele "kleinere werken": ze vervangen de waterleiding en voorzien een nieuwe telefoonkabel.
Er is dan altijd doorgaand verkeer mogelijk.

Vanaf begin 2018 starten de "grotere werken".
Er wordt in slechts één fase gewerkt in de E. Coolstraat. Deze wordt hiervoor tijdelijk afgesloten (vanaf begin 2018). Er komt een tijdelijke omleiding vanaf begin 2018 voor gemotoriseerd verkeer via de Provinciebaan (N29) en de Staatsbaan (N2). 

Op 19 januari 2017 vond er een overlegavond plaats voor de aangelanden / betrokken inwoners.

Waar?
In de E. Coolsstraat, vanaf de kruising met de Provinciebaan tot net voorbij het kruispunt met de Oude Diesterbaan.

Wanneer?
De nutsmaatschappijen starten midden september 2017.
Begin 2018 start de aannemer met de wegenis- en rioleringswerken.


Contacteer de dienst grondgebiedzaken (013/46 05 79, openbare.werken@bekkevoort.be) bij specifieke vragen.


 

Bijlagen
Signalisatieplan E Coolsstraat tussen N29 en Oude Diestersebaan - aanpassen waterleiding voor wegenis- en rioleringswerken
 (PDF)

Bewonersbrief Pijnbeek Fase 1 - E. Coolsstraat - september 2017 (PDF)