RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> Wegenwerken >> Collector Berkstraat

Wat?
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van zo’n 320 inwoners uit Bekkevoort verzamelen en transporteren naar bestaande Aquafin-infrastructuur.  Dit afvalwater loost momenteel nog op de Vijversloop. Via bestaande rioleringen kan het afvalwater dan naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest afgevoerd worden.

Om dit te realiseren, zal Aquafin in de Eugeen Coolstraat (deel “hoger dan Berkstraat”, richting Provinciebaan N29) en in de Berkstraat zelf een gescheiden stelsel aanleggen. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het propere regenwater wordt waar mogelijk aangesloten op de bestaande en nieuwe grachten.  Waar dit niet kan worden er ook nieuwe leidingen voor regenwater voorzien.

Verkeersveiligheid
De gemeente Bekkevoort grijpt deze werken aan om veilige fietspaden langs het tracé aan te leggen. 

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein
Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige adviseerde de eigenaars over hoe deze afkoppeling het best gebeurt tijdens de overlegvergadering op 4 december 2017. 

Waar?
In de Eugeen Coolstraat (deel “hoger dan Berkstraat”, richting Provinciebaan N29) en in de Berkstraat.

Wanneer?
Het detailontwerp is momenteel in opmaak. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk midden 2018 starten, van zodra de werken in de Staatsbaan uitgevoerd zijn en het afvalwater via die weg afgevoerd kan worden.

Extra info
Uitnodiging overlegvergadering collector Berkstraat 4 december 2017 (PDF)
Presentatie overlegvergadering collector Berkstraat 4 december 2017 (PDF)
Presentatie afkoppelingen collector Berkstraat - overlegvergadering 4 december 2017 (PDF)


Contacteer de dienst grondgebiedzaken (013/46 05 79, openbare.werken@bekkevoort.be) bij specifieke vragen.