RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Vogelgriep: info voor hobbyhouders pluimvee en vogels

Op 1 februari 2017 is er vogelgriep vastgesteld bij een hobbyhouder in Lebbeke. Er zijn daarom verschillende voorzorgsmaatregelen genomen die ook gelden voor hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België.

Deze maatregelen zijn in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus circuleert op dit ogenblik volop in wilde vogels, bijna overal in Europa, en wordt gemakkelijk door direct contact tussen vogels overgedragen. De voorzorgsmaatregelen helpen dit voorkomen door contacten tussen jouw vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen.

Wat zijn de voorzorgsmaatregelen?

  • Je moet al jouw pluimvee en vogels ophokken of afschermen.
    Sluit je dieren op in hun hok of in een gebouw. Je kan de dieren ook buiten houden, maar enkel op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
  • Daarnaast moet je jouw dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Daarnaast zijn alle markten en verzamelingen van pluimvee en andere vogels tijdelijk verboden, om eventuele besmettingen met vogelgriep in de hobbysector geen kans op verspreiding te geven. Onder verzamelingen worden alle evenementen of activiteiten verstaan waarbij vogels van verschillende origine op een zelfde plaats worden samengebracht.

Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) heeft benadrukt dat er geen risico is voor de consumptie van pluimveevlees en eieren.

Info
FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), 0800/99 777
www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/ .