RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Openbaar onderzoek – gracht van algemeen belang

Het college van burgemeester en schepenen wil het beheer en onderhoud van een private gracht overnemen en deze gracht als “gracht van algemeen belang” aanduiden. Hiertoe zal een erfdienstbaarheid van recht van doorgang gevestigd worden op de aanpalende percelen.

Ligging van de gracht
Tussen de Koestraat en de achterliggende Koetsweg
, ter hoogte van de percelen afdeling 2, sectie I, nrs. 313 P, 318 Z, 310 T2 en 327.

Openbaar onderzoek
Er wordt een openbaar onderzoek gehouden van 14 maart 2017 tot en met 12 april 2017 (30 dagen). Gedurende deze periode ligt het dossier ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort, tijdens de openingsuren van de dienst grondgebiedzaken.

Bezwaren en/of opmerkingen dien je schriftelijk in met een aangetekende brief of geef je tegen ontvangstbewijs af op het gemeentehuis. 

Info
Dienst grondgebiedzaken, 013/46 05 75, milieu@bekkevoort.be