RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Openbaar onderzoek Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Eenvormige entiteiten”

Het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, d.d. 27 maart 2009 en verdere wijzigingen, brengt ter kennis van de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Eenvormige entiteiten”, omvattende toelichtingsnota, grafisch luik, verordenend luik en plan-MER screeningsnota opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig aangenomen in zitting van 27 maart 2017, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 29 juni 2017 tot en met 29 augustus 2017 tijdens de openingsuren van de dienst grondgebiedzaken.

Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen heeft, moet die schriftelijk met aangetekend schrijven of ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a Gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort, en dit uiterlijk op 29 augustus 2017. 

Info
Dienst grondgebiedzaken, 013/46 05 76, 
ruimtelijke.ordening@bekkevoort.be