RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Kennisgeving plan-MER Lokaal bedrijventerrein Kortenaken

De gemeente Kortenaken heeft het voornemen om een plan-MER (milieueffectrapport) te laten opstellen voor het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) lokaal bedrijventerrein Kortenaken ingediend bij de dienst milieueffectrapportage van de Vlaamse Overheid.  

De dienst MER heeft op 27 april 2017 de kennisgeving volledig verklaard. Het dossier is er momenteel onder het nummer PL0250 in behandeling.

Inzage
In het gemeentehuis van Bekkevoort ligt deze kennisgeving ter inzage van het publiek tot en met 14 juni 2017 tijdens de openingsuren van de dienst grondgebiedzaken

Het document is online raadpleegbaar via de website van de dienst MER. Hier vind je ook een standaardformulier waarop je de eventuele opmerkingen kan formuleren.

Opmerkingen
Opmerkingen kan je tot en met 14 juni 2017 bezorgen:

  • Via de gemeente Bekkevoort, dienst grondgebiedzaken, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort
  • Via een brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER “Bedrijventerrein Kortenaken”, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL
  • Via een e-mail aan de dienst MER: mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER “Bedrijventerrein Kortenaken”)

Info
Dienst grondgebiedzaken - milieu, 013/46 05 75, milieu@bekkevoort.be