RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Jobstudenten dienst vrije tijd gezocht

Het college van burgemeester en schepenen wenst, ter ondersteuning van de gemeentelijke vakantiewerking, beroep te doen op:

-  1 jobstudent tijdens de maand juli 2017 voor de sportkampen
-  2 jobstudenten tijdens de maand augustus 2017 voor Grabbelpas en kleutercircuit

Aanwervingsvoorwaarden
-     De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op datum van indiensttreding
-     In het bezit zijn van rijbewijs B
-     Een attest hebben van animator, hoofdanimator en/of instructeur (aan deze voorwaarde is voldaan als de kandidaat een pedagogische opleiding volgt of minstens drie jaar ervaring hebben in het jeugdwerk (speelplein, jeugdbeweging…) of sportclub)
-     Deelnemen aan een kennismakingsgesprek met de betrokken diensten, voorafgaand aan de aanstelling door het college van burgemeester en schepenen
-     Een informatievergadering bijwonen waarin de begeleiding van de initiatieven worden toegelicht en waarin een aantal belangrijke richtlijnen worden gegeven

Volgende voorwaarde is specifiek voor de maand juli tijdens de sportkampen. Deze voorwaarde is een meerwaarde, maar geen vereiste:
-     Diploma bachelor of master in de lichamelijke opvoeding, kleuterleid(st)er of onderwijzer, BLOSO-diploma trainer A, B, instructeur VTS
-     Student bachelor of master in de lichamelijke opvoeding, student kleuterleid(st)er of onderwijzer, BLOSO-VTS-diploma’s initiator en aspirant-initiator

Competenties
-     Kunnen werken in team
-     Creatief en sociaal ingesteld zijn
-     Flexibel zijn
-     Verantwoordelijkheid willen dragen
-     Graag werken met kinderen en jongeren
-     Geëngageerd zijn
-     Initiëren van sport- en spelactiviteiten aan kinderen van 3 tot 15 jaar.

Kandidaat stellen
Stel je kandidaat met een sollicitatieformulier. Je moet een attest van www.studentatwork.be met je aantal resterende dagen voor het contingent 2017 bezorgen samen met je sollicitatieformulier. Je voegt ook een curriculum vitae bij. De selectie gebeurt op basis van een screening van het CV en de kennismakingsgesprekken.

De sollicitaties moeten uiterlijk op 21 april 2017 toekomen bij het college van burgemeester en schepenen. De datum van inschrijving kan medebepalend zijn voor het in aanmerking te komen voor de job.

Sollicitatieformulier
Sollicitatieformulier jobstudenten 2017 jeugd (PDF)

Info
Dienst secretariaat - info - personeel en onthaal, 013/46 05 67, secretariaat@bekkevoort.be