RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Gezamenlijke aankoop stookolie oktober 2017

 

Gezamenlijke aankoop stookolie “extra” oktober 2017

De gemeente Bekkevoort organiseert voor de 24ste keer een gezamenlijke aankoop van stookolie voor haar inwoners. De leveringsperiode wordt voorzien van dinsdag 24 oktober 2017 tot en met dinsdag 31 oktober 2017.

Het is de bedoeling om via een gezamenlijke aankoop een korting op de stookolieprijzen aan te bieden aan alle Bekkevoortenaren. De dalende koopkracht heeft het voor vele mensen financieel moeilijk gemaakt om in één keer meer dan 500 of 1000 liter stookolie te betalen. Daarom wil het gemeentebestuur, net als bij de vorige gezamenlijke aankopen, dat ook bestellingen van 500 of 1000 liter kunnen genieten van een maximale korting. Indien je wilt genieten van deze mogelijkheid tot gezamenlijke bestelling, dien je het bijgevoegde bestelformulier in te vullen en af te geven aan het onthaalloket van het gemeentehuis. Van zodra de inschrijvingsperiode is afgesloten, wordt de bestelling geplaatst bij de leverancier die de meeste korting geeft op de officiële maximumtarieven van de aardolieproducten op de dag van bestelling.

Plaatsen van je bestelling
1. Elke inwoner van Bekkevoort kan zich ten laatste op vrijdag 20 oktober 2017 om 12u stipt inschrijven, door het bestelformulier af te geven aan het onthaalloket van het gemeentehuis, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort of te mailen naar marc.vlaeyen@bekkevoort.be.
2. Het bestelformulier moet je volledig invullen en voorzien van datum en handtekening.

Deelnamevoorwaarden inwoners
Verzameling van deelnemende inwoners
1. Deelname aan de actie is onherroepelijk. Na afgifte van het bestelformulier verbindt de deelnemende inwoner zich ertoe de bestelde hoeveelheid (minimaal 500 liter) aan te kopen bij de door de gemeente gekozen stookolieleverancier aan de door deze leverancier geboden prijs.
De prijs per liter kan nooit hoger zijn dan de officiële maximumprijs van de betreffende aardolieproducten op de dag van bestelling, zijnde 23 oktober 2017.
2. De actie staat enkel open voor particuliere inwoners van Bekkevoort, voor een adres – en dus stookolietank – gelegen op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort.
3. Elke deelnemende inwoner dient minimum 500 liter te bestellen, en de bestelling geldt voor één adres en één tank. Er wordt geen bijkomende korting gegeven voor grote bestellingen.
4. De betreffende stookolietank dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden. De groene dop dient dus bij levering aanwezig te zijn.
5. De stookolietank dient voldoende capaciteit te hebben voor het besteld aantal liter.
6. Deelname aan de gezamenlijke aankoop laat het recht op een verwarmingstoelage van het OCMW onverkort bestaan.

Keuze van de goedkoopste leverancier en levering
1. Na sluiting van de inschrijvingen zal de gemeente aan de deelnemende stookolieleveranciers hun beste prijs vragen voor het totaal aantal liter stookolie “extra” dat door de deelnemende inwoners werd besteld.
2. De gemeente zal de goedkoopste leverancier op maandag 23 oktober 2017 bekend maken via de gemeentelijke website en aanplakking aan het infobord aan het gemeentehuis. De goedkoopste leverancier is deze die de meeste korting biedt op de officiële maximumtarieven van de betreffende aardolieproducten op de dag van bestelling, zijnde 23 oktober 2017.
Klik hier voor de bekendmaking van de goedkoopste leverancier (publicatie 23 oktober 2017)
3. De levering gebeurt vanaf dinsdag 24 oktober 2017 tot en met dinsdag 31 oktober 2017. 

NIEUW: De gekozen leverancier contacteert vanaf 23 oktober 2017 elke deelnemende inwoner om de prijs mee te delen en de dag en uur van levering af te spreken.

De gemeente is geen contractpartij
1. Het gemeentebestuur van Bekkevoort staat enkel in voor het groeperen van de bestellingen en voor de prijsonderhandeling. Het gemeentebestuur is verder geen contracterende partij.
2. Elke deelnemende inwoner contracteert persoonlijk met de gekozen stookolieleverancier en staat persoonlijk in voor betaling van de factuur.
3. De gemeente Bekkevoort is niet verantwoordelijk voor enige contractuele of buitencontractuele tekortkoming vanwege de gekozen leverancier, dan wel de deelnemende inwoner. 

Contactpersoon gemeente Bekkevoort
Marc Vlaeyen, 013/46 05 62, marc.vlaeyen@bekkevoort.be
Adres: Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort


Bestelformulier gezamenlijke aankoop stookolie oktober 2017 (PDF)Deelnamevoorwaarden stookolieleveranciers
De gemeente Bekkevoort organiseert voor de 24ste keer een gezamenlijke aankoop van stookolie voor haar inwoners. De leveringsperiode wordt voorzien van dinsdag 24 oktober 2017 tot en met dinsdag 31 oktober 2017.

De actie staat open voor alle stookolieleveranciers. De stookolieleveranciers kunnen de deelnamevoorwaarden hier raadplegen (PDF).