RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Erkenning als onroerenderfgoedgemeente

De gemeente Bekkevoort is onlangs, net als de gemeenten Haacht, Holsbeek en Rotselaar, als onroerenderfgoedgemeente erkend door Vlaams minister voor onroerend erfgoed Geert Bourgeois. In deze vier gemeenten is de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst WinAr werkzaam. De vier WinAr-gemeenten zijn bij de eerste onroerenderfgoedgemeenten in Vlaams-Brabant.


De vier gemeenten verenigden zich al in 2008 in een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor onroerend erfgoed, WinAr. Dankzij de samenwerking met WinAr kunnen zij gebruik maken van een expertisecentrum dat zich inzet voor het erfgoed op lokaal niveau. Dat ook kleinere gemeenten en de burgers zelf beroep kunnen doen op deze expertise, wordt als een grote troef beschouwd.

Om de erkenning als onroerenderfgoedgemeente aan te vragen werd een lijvig dossier samengesteld. Daarnaast werd het onroerenderfgoedbeleid ook in het meerjarenplan van de gemeenten opgenomen om aan te tonen dat de gemeenten klaar zijn om de Vlaamse bevoegdheden op zich te nemen.

De laatste jaren zetten de vier gemeenten zich immers actief in voor het duurzaam behoud en beheer van alle deelaspecten van onroerend erfgoed. Zo werkt WinAr niet alleen rond het bouwkundig erfgoed, maar ook rond het archeologisch en landschappelijk erfgoed. WinAr probeert samen met de gemeenten het lokale erfgoed in kaart te brengen, te behouden, te herstellen en waar mogelijk open te stellen voor het publiek. De vier gemeenten beschouwen de erkenning van minister Bourgeois dan ook als een positief signaal vanuit Vlaanderen om het gevoerde erfgoedbeleid verder te zetten.

Dossiers sneller behandelen
De onroerenderfgoedgemeenten nemen vanaf 1 juli 2017 de nieuwe taken op zich. Zo moeten toelatingen in beschermde gebieden niet meer aan het agentschap aangevraagd worden, maar wel aan de desbetreffende gemeente. Ook het bekrachtigen van archeologienota’s zal nu door de eigen gemeente gebeuren. Door het gebruik van de lokale kennis en expertise hopen de vier gemeenten de dossiers sneller te kunnen behandelen.

De erfgoeddienst WinAr zal in de gemeenten ingezet worden voor de opvolging, coördinatie en ondersteuning van dossiers en projecten rond bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. De dienst is tevens het lokaal aanspreekpunt voor geïnteresseerden, eigenaars, architecten, bouwheren en ontwikkelaars omtrent onroerend erfgoed. Ook zal het lokale onroerend erfgoed steeds meer zijn plaats krijgen in de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Info
Dienst vrije tijd - cultuur, 013/46 05 55, cultuur@bekkevoort.be
Dienst grondgebiedzaken - ruimtelijke ordening, 013/46 05 76, ruimtelijke.ordening@bekkevoort.be