RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> News overview >> Bekendmaking onderzoek milieueffectrapportage GRUP “Eenvormige entiteiten”

 

Bekendmaking: Onderzoek tot milieueffectrapportage van het GRUP* “Eenvormige entiteiten”: beslissing plan-MER plicht

Met brief van 24 januari 2017 deelt het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), dienst MER aan het college van burgemeester en schepenen mee dat, rekening houdend met het onderzoek tot milieueffectenrapportage besloten werd, dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

Inzage
Dit dossier met de ontheffingsaanvraag, ontheffingsbeslissing en alle nuttige informatie, ligt voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis tijdens de openingsuren van de dienst grondgebiedzaken.
Inzage van dit dossier is ook mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 013/46 05 76.

Online
Je kan deze ontheffingsaanvraag en ontheffingsbeslissing ook digitaal terugvinden op www.mervlaanderen.be, klik op Dossierdatabank, daarna via gemeente Bekkevoort of via het dossiernummer SCRPL16242.

Info
Dienst grondgebiedzaken, 013/46 05 76, ruimtelijke.ordening@bekkevoort.be


GRUP = gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan