RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> Events >> Infomarkt RUP 9Zillen

Infomarkt RUP 9Zillen

Date: 10/14/2017

Location: PC Trefpunt in Assent

In uitvoering van artikel 2.2.18 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kondigt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Bekkevoort aan dat er vanaf 20 september 2017 tot en met 18 november 2017 een publieke raadpleging gehouden wordt over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘9Zillen’. Dit RUP bevat het ganse bouwblok ‘Minnestraat – Dorpsstraat – Mierenberg’, het binnengebied van het bouwblok ‘Mierenberg – Bekweg – Kwadestraat’, alsook de zonevreemde woningen en bouwpercelen langs de Zandstraat.

Je kan de startnota en de procesnota horende bij dit RUP onderstaand consulteren.
Deze nota’s liggen gedurende bovenvermelde periode van zestig dagen eveneens voor iedereen ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt over de startnota dien je deze uiterlijk 18 november 2017 schriftelijk te bezorgen:

  • Ofwel per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort.
  • Ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.

Dit telkens met vermelding: “raadpleging startnota RUP 9Zillen”.

In het kader van de raadpleging wordt er een infomarkt georganiseerd over de startnota op zaterdag 14 oktober 2017 in zaal Trefpunt (Dorpsstraat 12, 3460 Assent). De infomarkt is doorlopend toegankelijk van 10u tot 14u. Iedereen is welkom.

Alle documenten en meer info vind je op www.bekkevoort.be/RUP.