RSS-feed
A | A | A
Logo UiT in Bekkevoort

Tel. 013/46 05 60
Fax 013/32 29 77
E-mail:
info@bekkevoort.be

U bent hier: Home >> OCMW >> Wat doet een OCMW?

1. Toekennen van steun aan personen in moeilijkheden

Het OCMW is er om bescherming te bieden aan personen en gezinnen die niet meer beschikken over voldoende middelen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Bv. Door een faillissement, een ziekte, een ontslag, familiale problemen enz.

Wat houdt menselijke waardigheid in?
In de huidige Belgische samenleving betekent dit dat men zich op z'n minst kan voeden, kleden, huisvesten, verzorgen en toegang kan hebben tot de gezondheidszorg.

De steun die het OCMW toekent kan verschillende vormen aannemen. Zij zal in elk geval afhankelijk zijn van de situatie waarin iemand zich bevindt.
De steun kan van materiële, sociale, geneeskundige of psychologische aard zijn.

Concreet en onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW het volgende toekennen:
Financiële hulp (bv. leefloon en equivalent leefloon)
Financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag ...)
Steun in natura (voedselpakket, kleren ...)
Installatiepremie of huurwaarborg  
Tussenkomst in medische en farmaceutische kosten
Tussenkomst in de betaling van de gas- , elektriciteit- en stookoliefacturen   
Verwarmingstoelagen


Het OCMW helpt je graag verder op administratief vlak en verwijst je, indien nodig, door naar de bevoegde instanties.

Concreet kan de sociale dienst je helpen met de aanvraag van of uitleg over:
Pensioen
Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
Integratietegemoetkoming
- Infofiche vermiste personen
Sociaal telefoontarief
Parkeerkaart
Schooltoelage
Opladen budgetmeter voor elektriciteit en gas

Het OCMW wenst ook zorginitiatieven op administratief (coördinatie) en financieel (beperkt) vlak te ondersteunen:
Mantelzorgers
Onthaalouders
Huistaakbegeleiding
- ...

2. Opstarten/samenwerken en beheren van instelling of diensten daar waar het nodig blijkt

OCMW Bekkevoort richtte reeds volgende diensten op: 
Gezinszorg
Poetsdienst
Maaltijdbedeling
Schuldbemiddeling
Sociale Activering Cluster Hageland (SACHA) 
Sociaal Verhuurkantoor Hageland  (SVK)
Mindermobielencentrale